Centrum Strategische Communicatie

Centrum Strategische Communicatie

Het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion is de plek waar de communicatiewetenschap en de praktijk elkaar ontmoeten. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere professionalisering van het vak communicatie.

Onder de vlag van het Centrum voor Strategische Communicatie organiseren we masterclasses, communicatiecolleges, communicatielabs en een jaarlijkse meeting Science meets Practice. Zie onze agenda voor actuele ...Lees meer

 1. Hoe belangrijk vinden communicatieprofessionals onderzoek en evaluatie?

  Hoe belangrijk vinden communicatieprofessionals onderzoek en evaluatie? Jaarlijks organiseert het internationale kennisplatform AMEC onder de vlag september Measurement Month wereldwijd activiteiten om het belang van communicatieonderzoek te agenderen. Om het huidige niveau van bewustwording te meten, is een mini-enquête uitgezet waarvoor de medewerking wordt gevraagd van communicatieprofessionals. Klik op lees verder voor de link. AMEC is de International Association for Measurement and Evaluation of Communication. Lees verder

  Nieuws Door de redactie op 25 augustus 2016 0 reacties
 2. Logeion start Centrum voor Strategische Communicatie

  Logeion start met een Centrum voor Strategische Communicatie, waar de communicatiewetenschap en de praktijk elkaar gaan ontmoeten, offline en online. Onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere professionalisering van het vak communicatie. Lees verder

  Nieuws Door de redactie op 06 juli 2016 1 reacties
  Centrum Strategische Communicatie
 3. Van de Wijngaert nieuwe hoogleraar Communicatie in organisaties

  Dr. Lidwien van de Wijngaert begint op 15 augustus 2016 als hoogleraar Communicatie in organisaties aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Ze werkt nu als senior onderzoeker bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie van de Universiteit Twente. Van de Wijngaert ontwikkelde methoden voor de analyse van sociale media in crisis- en marketingcommunicatie en doet onderzoek naar adoptie, gebruik en effecten van ICT door een breed publiek: "Als we meer weten over het gebruik van nieuwe IT-gerelateerde diensten en de effecten daarvan, kunnen we ook eisen formuleren voor nieuwe technologie". Lees verder

  Nieuws Door de redactie op 30 juni 2016 5 reacties
  Centrum Strategische Communicatie
 4. Hogeschool Utrecht zoekt onderzoekspartner - gespreksvoering pijnpatiënten

  De Hogeschool Utrecht is voor een onderzoek naar een nieuwe methodiek voor gesprekvoering tussen patiënten met chronische pijn en hun behandelaars op zoek naar een onderzoekspartner uit de revalidatiezorg. Het gaat om een zogenoemde consortiumpartner die een actieve bijdrage aan het onderzoek kan leveren (‘in kind’). Denk aan deelname aan bijeenkomsten voor bewaking van de kwaliteit van het onderzoek, formulering van het projectplan, enzovoort. Meer weten? Lees verder

  Nieuws Door Anje Ham op 27 mei 2016 0 reacties
  Netwerkgroep Zorg
 5. Update onderzoek: communicatie met mensen met lage gezondheidsvaardigheden

  Begin mei presenteerden onderzoekers en promovendi van verschillende universiteiten tussentijdse uitkomsten van lopend onderzoek naar effectieve communicatie met mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Zij deden dit tijdens het openingssymposium van het onlangs opgerichte onderzoekscentrum ACHC (Amsterdam Center for Health Communication) van de Universiteit van Amsterdam. Lees verder

  Nieuws Door Anje Ham op 27 mei 2016 0 reacties
  Netwerkgroep Zorg