Logo Zoeken

Leerstoel Strategische Communicatie

De Leerstoel Strategische Communicatie, ook bekend als de Logeion-leerstoel, wordt sinds 2008 mogelijk gemaakt door het Centrum Strategisch Communicatie (CSC) van Logeion en door de Partners en Vrienden van het CSC. Logeion beoogt met de Leerstoel een inspirerende uitwisseling en productieve wisselwerking tussen de academische- en beroepswereld.

Bijzonder hoogleraar

Christian Burgers bekleedt de leerstoel sinds maart 2019. De Logeion-leerstoel en het Centrum Strategische Communicatie (CSC) dat daarbij hoort is volgens hem een geweldige kans om in contact te komen met een breed publiek. “Ik leer professionals uit alle hoeken van de samenleving kennen waardoor ik de wetenschappelijke kennis die we aan de universiteit ontwikkelen, kan toetsen aan de praktijk. En ik vind het gewoon heel leuk om kennis te delen. Het takenpakket van een hoogleraar is behoorlijk veelomvattend: onderwijs geven, promovendi begeleiden, onderzoek doen, wetenschap en praktijk met elkaar verbinden … En dat in één dag per week!"
christian-burgers-hoogleraar.jpg

Universiteit van Amsterdam

De Leerstoel is gevestigd bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA en Logeion erkennen het belang van een stevige brug tussen de veelal gescheiden werelden van academisch onderzoek en de praktijkbeoefening op het gebied van strategische communicatie. Voor de UvA vervult de bijzondere leerstoel een goede aanvulling op de al aanwezige onderwijs- en onderzoekexpertise op het brede terrein van de communicatiewetenschap.
fons-heijnsbroek-8LFngUN4_Sw-unsplash.jpg

De historie van de Leerstoel is niet los te koppelen van de historie van Logeion zelf. Logeion is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VOO) en de Beroepsvereniging voor Communicatie(BvC). Deze laatste was op haar beurt in 1996 ontstaan uit een fusie van het NGPR en twee kleinere beroepsorganisaties. Een terugblik leert dat de beroepsgroep zeer markante hoogleraren heeft weten te benoemen met een grote impact op het vak.