Logo Zoeken

CommunicatieLabs: experimenteren en ontwikkelen

Een CommLab is een tijdelijke organisatievorm, gefaciliteerd door Logeion, waarin een groep vakgenoten aan de slag gaat met een vakinhoudelijk vraagstuk.

Professionele energie

Centrale gedachte: het geeft professionele energie om met collega-vakgenoten de tanden te zetten in een vakinhoudelijk vraagstuk, dilemma of issue. Met het resultaat helpen we het vak, onszelf en de organisaties waar we voor werken verder.
Commlab-10-2022.jpg

Een Logeion CommLab starten: zo doe je dat


Een CommLab starten is zo gedaan, er zijn vijf spelregels:

 1. Plan
  Er ligt een duidelijk vooraf bepaald onderwerp/vraagstuk op tafel en een globaal kort & bondig plan (A4-tje) om binnen (max. zes maanden) een uitkomst/resultaat te kunnen delen. In dit A4 graag aangeven:
  a. welke middelen er eventueel nodig zijn en of je budget nodig hebt (max. €500)
  b. bij welke communicatietrend(s) het vraagstuk aansluit 

 2. Aanspreekpunt
  Er is één aanspreekpunt, die lid is van Logeion.

 3. Medestanders
  Het plan wordt ondersteund door minimaal vijf vakgenoten en bevat ideeën om meer Logeion-leden te betrekken bij het proces (en de uitkomst). Zo spreiden we de opgedane kennis en delen we ervaringen.

 4. Het resultaat
  Wees zo concreet mogelijk over de manier waarop je de opgedane ervaring en verzamelde kennis wil gaan delen ontsluiten (bijeenkomst, webinar, whitepaper, artikel, media-aanpak, workshop, podcast, checklist, etc.).

 5. Aan de slag!
  De groep gaat aan de slag vanuit het principe van zelforganiserend vermogen, de inzet van het Logeion-bureau is vooral faciliterend. Denk aan het plaatsen van (oproep) berichten in de nieuwsbrieven, maken van een uitnodiging, posten op sociale media, aandacht in vakblad C wellicht en adviseren over gebruik van ledenplatform Logeionline. Doen we in goed overleg.

Sparren

Logeion heeft een prachtig online ledenplatform (Logeionline) dat bij uitstek geschikt is om vakgenoten te bereiken en te betrekken bij het opstarten van jouw CommLab. Leden van het Logeion-TrendTeam zijn beschikbaar om te sparren tijdens de initiatief- en uitvoeringsfase.

Bureau en bestuur kijken naar het initiatief (is het in lijn met de doelstelling van een CommLab) en ook naar het beoogde eindresultaat:

 • Haalbaar: het voorstel of de oplossing is eenvoudig en op korte termijn uit te voeren.
 • Effectief: het voorstel of de oplossing bevat SMART geformuleerde doelstellingen.
 • Betaalbaar: het voorstel of de oplossing past binnen het budget.
 • Innovatief: het voorstel of de oplossing bevat vernieuwende elementen of richt zich op nieuwe inzichten en kennis.
 • Opschaalbaar: het voorstel of de oplossing is ook toepasbaar door andere organisaties of in andere sectoren.

Ga aan de slag

Niets houd je tegen om het vraagstuk dat je bezighoudt in de vorm van een Logeion-CommLab te gieten. Waarschijnlijk ontdek je dat er veel meer vakgenoten nadenken over hetzelfde issue. Logeion biedt als professioneel netwerk vele mogelijkheden om denkkracht te mobiliseren. Samen werken aan een vraagstuk is misschien wel de leukste manier van leren. En zoals we allemaal weten: samen kom je ook nog eens verder!

Na zes maanden stopt het CommLab. Mocht iedereen de smaak zo te pakken hebben, dan kan er een nieuw CommLab worden gestart.

Een keer sparren over een mogelijk CommLab-thema met het TrendTeam of het bureau kan natuurlijk. Direct een CommLab-plan op A4 indienen mag ook. Stuur een bericht naar info@logeion.nl. Of bel met het bureau: 070 346 7049.