Logo Zoeken

CommunicatieLabs: experimenteren en ontwikkelen

Een CommLab is een tijdelijke organisatievorm, gefaciliteerd door Logeion, waarin een groep vakgenoten aan de slag gaat met een vakinhoudelijk vraagstuk.

Professionele energie

Centrale gedachte: het geeft professionele energie om met collega-vakgenoten de tanden te zetten in een vakinhoudelijk vraagstuk, dilemma of issue. Met het resultaat helpen we het vak, onszelf en de organisaties waar we voor werken verder.
Commlab-10-2022.jpg


De zes spelregels van een CommLab:

 1. Doelstelling
  Welk vraagstuk wil het CommLab onderzoeken of oplossen? Er ligt een duidelijk vooraf bepaald onderwerp, dilemma of vraagstuk op tafel.

 2. De aanpak en het resultaat
  Hoe betrekken jullie andere vakgenoten in het proces? Wees zo concreet mogelijk over de manier waarop je de opgedane ervaring en verzamelde kennis gaat delen (bijeenkomst, webinar, whitepaper, artikel, gids, media-aanpak, workshop, podcast, checklist, methode, etc.).

 3. Aanspreekpunt en medestanders
  Er is één aanspreekpunt, diegene is lid van Logeion. Het plan wordt ondersteund door minimaal vijf vakgenoten en bevat ideeën om meer communicatieprofessionals te betrekken bij het proces (en de uitkomst). Zo spreiden we de opgedane kennis en delen we ervaringen.

 4. Planning
  Binnen zes maanden wordt de uitkomst/het resultaat met vakgenoten gedeeld en het CommLab afgerond.

 5. Plan
  Er wordt een kort en bondig plan (A4-tje) gemaakt en aan het Logeion-bureau en -bestuur voorgelegd. In dit A4 staat aangegeven welke middelen er eventueel nodig zijn en of je budget nodig hebt.

 6. Zelforganiserend vermogen
  De groep gaat na een 'go' van het bestuur aan de slag vanuit het principe van zelforganiserend vermogen. De inzet van het Logeion-bureau is vooral faciliterend. Denk aan het plaatsen van oproepen of berichten. Dit doen we in goed overleg.

Ga aan de slag

Niets houd je tegen om het vraagstuk dat je bezighoudt in de vorm van een CommLab te gieten. Waarschijnlijk ontdek je dat er veel meer vakgenoten nadenken over hetzelfde issue. Een keer sparren over een mogelijk CommLab-thema met het TrendTeam of het bureau kan natuurlijk. Logeion biedt verder als professioneel netwerk vele mogelijkheden om denkkracht te mobiliseren. Samen werken aan een vraagstuk is misschien wel de leukste manier van leren. En zoals we allemaal weten: samen kom je ook nog eens verder!

Samen sterk

Logeion heeft een prachtig online ledenplatform (Logeionline) dat bij uitstek geschikt is om vakgenoten te bereiken en te betrekken bij het opstarten van jouw CommLab. Neem contact op met het Logeion-bureau via info@logeion.nl om daar het nieuwe CommLab te lanceren. Direct een CommLab-plan op A4 indienen mag ook. 

Een plan smeden

Samen met je medestanders formuleer je het korte en krachtige plan. Bureau en bestuur kijken naar het plan voor het initiatief (is het in lijn met de doelstelling van een CommLab) en ook naar het beoogde eindresultaat:

 • Haalbaar: het voorstel of de oplossing is eenvoudig en op korte termijn uit te voeren.
 • Effectief: het voorstel of de oplossing bevat SMART geformuleerde doelstellingen.
 • Betaalbaar: het voorstel of de oplossing past binnen het budget.
 • Innovatief: het voorstel of de oplossing bevat vernieuwende elementen of richt zich op nieuwe inzichten en kennis.
 • Opschaalbaar: het voorstel of de oplossing is ook toepasbaar door andere organisaties of in andere sectoren.

De smaak te pakken?

Na zes maanden stopt het CommLab. Mocht iedereen de smaak zo te pakken hebben, dan kan er een nieuw CommLab worden gestart.