Logo Zoeken

Communicatietrends van Logeion

Onze samenleving is continu in beweging. Maar welke trends en ontwikkelingen doen er nu écht toe voor ons communicatievak?

De communicatietrends van nu

Het TrendTeam van Logeion startte voor de vernieuwing van de trends zoals altijd met de vraag: ‘Welke ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn van invloed op ons vak?’ De vraag leidde hen niet tot klassieke communicatietrends, zoals voorgaande jaren, maar tot een nieuwe vraag: ‘Hebben we het over trends of zijn we in transitie?’ Antropologen en andere experts spreken in het kader van transities over de ‘tussentijd’. Dat is de periode tussen de afsluiting van een tijdperk en het begin van iets nieuws. Zoals Jan Rotmans het verwoordt: “We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.” Dit is die ‘tussentijd’ voor het communicatievak. Voor het TrendTeam voelt het daarom alsof het ‘eenvoudigweg’ signaleren en benoemen van trends niet genoeg is.

Trends of transitie met achtergrond 3 950x635.jpg

Drie opgaven voor de communicatieprofessional

De veranderende rolopvatting van ons vak in een ‘tussentijd’. Dát is de algemene ‘trend’ en de beweging waar we middenin zitten. Dat geeft ons communicatieprofessionals de volgende ‘opgaven’:

Neem stelling

Neem stelling

Kies positie en neem stelling: maak helder waar we voor staan, als professional, als beroepsgroep, maar ook als speler in de maatschappij (op basis van de gewenste identiteit en/of rol).

Meer over de opgave
(Her-)waardeer luisteren

(Her-)waardeer luisteren

Luisteren is de basis voor alles wat we doen en toch doen we het vaak niet. Breng perspectieven in kaart, wees nieuwsgierig, ga op zoek naar drijfveren, overtuigingen en weerstanden.

Meer over de opgave
Zoek naar betekenis

Zoek naar betekenis

Maak het effect van communicatie inzichtelijk (van ons werk en van communicatie): baseer je advies erop, geef betekenis en leg verantwoording af.

Meer over de opgave

Infographics

Infographic trends 24 conceptInfographic trends 24 concept 1 Infographic trends 24 concept 2

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Meer over de trends en het TrendTeam

Het TrendTeam

Het TrendTeam

Het TrendTeam van Logeion levert de denkkracht voor de totstandkoming van de communicatietrends.

Maak kennis met het TrendTeam
Trenddocument en downloads

Trenddocument en downloads

Download het Trenddocument - met uitgebreide toelichting en onderbouwing van de trends - infographics en presentatieslides.

Naar downloads
Terugblik

Terugblik

Trends geven richting: zo ook in de voorgaande jaren. Benieuwd naar de trends van destijds?

Lees verder

Grijze witruimte  Grijze witruimte      

Over de communicatietrends

Wat houden de communicatietrends van Logeion in?

Logeion formuleert iedere twee jaar nieuwe communicatietrends die een inspiratie vormen voor vakgenoten, communicatieafdelingen en de organisaties waarvoor zij werken. De trends komen voort uit een maatschappelijke context die continu verandert. Het TrendTeam van Logeion onderzoekt en bespreekt samen met vakgenoten de ontwikkelingen in het vak. Op basis van hiervan worden Logeion's communicatietrends bepaald die richting geven in een complexe wereld en een vertrekpunt zijn voor strategie- en planontwikkelingen. 

Lichtjes in handen 900x635.jpg

Waarom communicatietrends?

Inspireren

Vakgenoten inspireren en uitdagen om beter te worden in ons vak.

Handvatten

Handvatten geven om communicatietrends toe te passen in de praktijk.

Kennisdeling

Bijdragen aan en inspiratie bieden voor de kennisdeling vanuit de beroepsorganisatie.