Logo Zoeken

Neem stelling

Het is tijd om positie te kiezen: helder maken waar we voor staan als beroepsgroep. De opgave geldt ook voor onze opdrachtgevers.

Aan de slag met de opgave: Neem stelling

Je wilt van start met de opgave 'Neem stelling'. Maar waar begin je? Daar helpen we je graag bij! Op deze pagina vind je de vertaling naar de praktijk en naar uitgedachte handelingsperspectieven. 

Neem stelling met achtergrond 950x635.jpg

De grote lijnen vertaald naar de praktijk:

Waarom

Het is tijd om positie te kiezen: helder maken waar we voor staan als beroepsgroep. De opgave geldt ook voor onze opdrachtgevers.

Hoe

We dragen bij aan het maatschappelijke mandaat van onze opdrachtgevers. We gebruiken ons moreel kompas en bouwen aan vertrouwen.

Wat

Duidelijke positionering draagt bij aan legitimatie. Dat vraagt om heldere keuzes, in contact met stakeholders en gekoppeld aan inhoud.

Gedrag

Ken de doelen, uitdagingen en stakeholders van de organisatie. Identificeer kansen en risico's, stuur actief en vergroot je relevantie door zichtbaar en proactief te zijn.

Advies

Zoek proactief contact met stakeholders, verbeter je adviesvaar- digheden en leid het communicatieproces met oog op het moreel kompas. Toon lef, wees flexibel waar dat kan en blijft vasthoudend waar nodig.

Grijze witruimte  Grijze witruimte      

Handelingsperspectieven


Neem stelling

Kies positie en neem stelling: maak helder waar we voor staan, als professional, als beroepsgroep, maar ook als speler in de maatschappij (op basis van gewenste identiteit en/of rol).

 • Ik ken de doelstellingen, opgaven, maatschappelijke context en stakeholders van mijn organisatie. En ik creëer inzicht in kansen en risico's.
  • Ik werk samen met mijn interne en externe stakeholders en ketenpartners.
  • Ik ken mijn instrumentarium en zet dit effectief in door te meten, benchmarken en issues in beeld te brengen.

 • Ik kies positie, geef richting en stuur actief op de license to operate van mijn organisatie.
  • Ik zet mijn moreel kompas in om richting te geven aan het communicatieproces, van analyse tot strategie en middelen, en verantwoord dit volledig.
  • Ik toon lef, moed en durf. Ook als het thema of onderwerp lastig is, of als het nodig is om te escaleren
  • Ik ben flexibel in mijn aanpak, maar vasthoudend waar nodig.

 • Ik vergroot mijn relevantie door zichtbaar en proactief te zijn.
  • Ik kom niet alleen in actie als iets gevraagd wordt, maar zoek actief interne en externe stakeholders op, zowel informeel (bijvoorbeeld koffie drinken) als formeel (agenderen).
  • Ik verbeter mijn advies- en gespreksvaardigheden om anderen mee te nemen in de meetbaarheid en het effect van communicatie.