Logo Zoeken

Waardeer luisteren

We kiezen te snel voor 'zenden'. Laten we luisteren herwaarderen: contact maken, open onderzoeken en dan pas handelen.

Aan de slag met de opgave: Waardeer luisteren

'Waardeer luisteren', dat is een opgave waarin jij je kunt vinden. Je wilt ermee aan de slag. Mooi! Lees hieronder meer over 'hoe' en doe je voordeel met de handelingsperspectieven.

Waardeer luisteren met achtergrond 950x635.jpg

De grote lijnen vertaald naar de praktijk:

Waarom

We kiezen te snel voor ‘zenden’. Laten we luisteren herwaarderen: contact maken, open onderzoeken en dan pas handelen.

Hoe

Herstel van vertrouwen begint met luisteren. We luisteren actief en stellen ons oordeel uit. We benutten zorgen en behoeften als vertrekpunt.

Wat

Werk met een luisterplan. Organiseer tegenspraak, denk vanuit contactgroepen, cocreëer en wees pro-actief in gedrag en communicatie.

Gedrag

Stel oordelen en adviezen uit. Verplaats je in mensen en anticipeer op wat hen beweegt. Versterk de luistervaardigheden van de organisatie.

Advies

Stel vragen om de context te begrijpen. Betrek stakeholders vroegtijdig en focus op de eindgebruiker. Deel kennis en inzichten, organiseer tegenspraak.

Grijze witruimte

Handelingsperspectieven


(Her-)waardeer luisteren

Luisteren is de basis voor alles wat we doen en toch doen we het vaak niet, (breng perspectieven in kaart, wees nieuwsgierig, ga op zoek naar drijfveren, overtuigingen en weerstanden).

 • Ik stel mijn oordelen, oplossingen en adviezen nog even uit tijdens het luisteren.
  • Ik stel vragen om de organisatie en haar omgeving (nog) beter te begrijpen.
  • Ik maak eerst een luisterplan voordat ik een communicatieplan of -aanpak opstel.
  • Ik integreer luisteren in mijn communicatiestrategie.

 • Ik verplaats mij in mensen en hun omgeving en anticipeer op wat hen beweegt.
  • Ik durf nieuwsgierig te zijn en geef een stem aan geluiden die onvoldoende worden gehoord.
  • Ik organiseer tegenspraak en doe dit vroeg in het proces.
  • Ik deel actief mijn inzichten in de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes, voor diverse groepen.
  • Ik bevraag opdrachtgevers, bestuurders en medewerkers naar waar zij wakker van liggen en bied een oplossingsrichting op basis van onderzoek en analyse.

 • Ik versterk de luistervaardigheden van mijn organisatie en ik adviseer en stuur hierin proactief.
  • Ik betrek interne en externe stakeholders, inclusief eindgebruikers, vanaf het begin bij de ontwikkeling van beleid, organisatie en producten, en moedig hun actieve betrokkenheid aan.
  • Ik zorg voor glasheldere procesafspraken met mijn opdrachtgever, waarbij intake, herijking en evaluatie onderdeel zijn van mijn werk.
  • Ik zet mijn professionele instrumenten in om te meten, analyseren en gesprekken te voeren.
  • Vanuit mijn expertise draag ik actief bij aan een luistercultuur. Door anderen te helpen beter te luisteren en communiceren, door kennis te delen en trainingen te geven.