Logo Zoeken

Zoek naar betekenis

Laten we inzichtelijk maken welke waarde we toevoegen. We zoeken naar betekenis, baseren onze adviezen erop en verantwoorden ons zo.

Aan de slag met de opgave: Zoek naar betekenis

Je wilt als communicatieprofessional aan de gang met 'Zoek naar betekenis'. Gebruik de informatie en handelingsperspectieven op deze pagina om je verder te verdiepen in deze opgave.

Zoek naar betekenis met achtergrond 950x635.jpg

De grote lijnen vertaald naar de praktijk:

Waarom

Laten we inzichtelijk maken welke waarde we toevoegen. We zoeken naar betekenis, baseren onze adviezen erop en verantwoorden ons zo.

Hoe

We laten zien wat we waard zijn door het effect van ons werk in beeld te brengen. Geef inzicht in de gewogen waarden en belangen.

Wat

We passen standaarden toe en meten effect. We maken tijd voor reflectie op onszelf, ons werk én op het handelen van onze organisatie.

Gedrag

Ken je toegevoegde waarde als communicatie professional. Verbeter het communicatieproces met data en houd je vaardigheden op peil.

Advies

Prioriteer je bijdrage en maak transparante keuzes. Onderbouw advies met feiten en meet het effect van je werk. Verken AI-kansen en blijf nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen.

Grijze witruimte

Handelingsperspectieven


Zoek naar betekenis

Maak het effect van communicatie inzichtelijk (van ons werk en van communicatie); baseer je advies erop, geef betekenis en leg verantwoording af.

 • Ik ken de toegevoegde waarde van mijn positie als communicatieprofessional.
  • Ik weet mijn werkzaamheden te plaatsen in het grotere geheel van de organisatie en samenleving.
  • Ik weet waar en hoe ik van betekenis kan zijn. Ik geef hier prioriteit aan in mijn werk en maak volgbare keuzes.
  • Ik geef inzicht in mijn overwegingen en dilemma's, inclusief welke waarden en belangen zijn gewogen.

 • Ik verbeter het communicatieproces met relevante data.
  • Ik onderbouw mijn advies met feiten. Ik pas standaarden toe en gebruik (wetenschappelijke) methoden en technieken in mijn werk.
  • Ik pas vakkennis toe en zet methodieken effectief in tijdens (advies)gesprekken.
  • Ik meet de effecten, inzet en opbrengsten van ieder project waaraan ik werk.
  • Ik maak de resultaten inzichtelijk voor anderen.

 • Ik houd mijn professionele vaardigheden op peil.
  • Ik verken de kansen en mogelijkheden die AI biedt voor mijn werk.
  • Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, theorieën en modellen.
  • Ik doe aan intervisie, collegiale toetsing, assessments, training en opleiding.