Logo Zoeken

TrendTeam

Het ontstaan van de communicatietrends

Door het TrendTeam

"We voelen allemaal de enorme impact van het veranderende klimaat, een wereldwijde pandemie en de oorlog in Oekraïne. Tegen deze achtergrond zien we symptomen van een beweging die al langer aan de gang is: machtsverhoudingen veranderen, er is een brede vertrouwenscrisis en nieuwe technologieën veranderen de economische en maatschappelijke verhoudingen.

De houdbaarheidsdatum van oude antwoorden nadert of is al voorbij. Verschillende transities komen samen en iedereen wordt erdoor geraakt. De onzekerheid die dat met zich meebrengt drijft mensen verder in hun eigen, vertrouwde bubbels. We zijn massaal op zoek naar houvast en nieuwe vormen van leiderschap. Meer dan ooit is er behoefte aan communicatieprofessionals die helpen met luisteren, begrijpen en positie kiezen.

Waarom communicatietrends?

  • We willen vakgenoten inspireren en uitdagen om beter te worden in ons vak.
  • We willen handvatten geven om communicatietrends toe te passen in de praktijk.
  • We willen bijdragen aan en inspiratie bieden voor de programmering van Logeion.

Ontdek, experimenteer en ontwikkel!

Elke twee jaar publiceren we de Logeion Communicatietrends. We hebben de afgelopen tijd intensieve gesprekken gevoerd met experts, wetenschappers en honderden vakgenoten. De trends komen voort uit een maatschappelijke context die continu verandert. We concentreren ons op die trends die relevant zijn voor ons vak en waarmee we als communicatieprofessionals van betekenis kunnen zijn voor de samenleving.

Naast een beschrijving van vier relevante ontwikkelingen, bieden we handvatten voor toepassing in de praktijk. En dat willen we de komende tijd blijven doen: we nodigen daarom iedereen uit om ons continu te voeden met voorbeelden. En om ons te prikkelen met dilemma’s uit de praktijk.

Gebruik de trends als handvat, ontdek wat je ermee kunt bereiken, experimenteer en ontwikkel samen met ons nieuwe antwoorden, zodat we richting kunnen blijven geven in een complexe wereld."

Overzichtsplaat pilaren trends

Het Logeion TrendTeam bestaat uit:

Jaap de Bruijn (voorzitter TrendTeam), Carolien Schoenmakers, Frank Dorrestein, Elise Fikse, Lisette Kaptein, Luisa Sanchez Diez, Ment Kuiper en Twan Timmermans.