Logo Zoeken

CSC Insights

Inzicht in de communicatiewetenschap

CSC Insights is een reeks publicaties gericht op de verbinding tussen wetenschap en (communicatie)praktijk.

Humor om te lachen?

Humor kleurt ons beeld van organisaties en issues. Dit whitepaper focust op de rol van humor en satire in communicatie en het publieke debat. Voor organisaties is hun publieke imago van groot (commercieel) belang en dit wordt zowel door als in de media gevormd. In het veranderend medialandschap zijn er naast onderzoeksjournalisten tal van actoren bij gekomen die de publieke opinie mede vormgeven. Vier communicatiewetenschappers delen in het whitepaper de resultaten van hun onderzoek naar humor en satire. Daarnaast zijn communicatieprofessionals geïnterviewd over hun ervaringen met humor en satire. 

Download whitepaper

voorkant - mail lancering.jpg

Purpose communicatie: consistent en met
commitment

Dit tweede deel uit de reeks CSC Insights focust op de vraag hoe organisaties de communicatie over hun purpose het beste kunnen aanvliegen. Hierbij staat de zogenoemde purpose-paradox centraal. Deze paradox houdt in dat we verwachten van organisaties dat ze een purpose hebben, maar dat we tegelijkertijd sceptisch staan tegenover de communicatie over die purpose. Dit stelt organisaties dan ook voor een complex dilemma. Hoe ga je hiermee om?

Download whitepaper

Whitepaper Purpose Communicatie 950x635.jpg

Europese trends in
communicatie - de betekenis voor Nederlandse
communicatieprofessionals

In CSC Insights I worden de inzichten uit de Europese Communicatiemonitor 2021 (ECM) vertaald naar de Nederlandse communicatiepraktijk. Christian Burgers, bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie, coördineert vanuit Nederland het onderzoek van de ECM. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten voor Nederlandse communicatieprofessionals. Drie vakgenoten reflecteren daarop vanuit de praktijk.

Download whitepaper

CSC Insights 1.PNG