Logo Zoeken

CSC Insights

Inzicht in de communicatiewetenschap

CSC Insights is een reeks publicaties gericht op de verbinding tussen wetenschap en (communicatie)praktijk.

Purpose communicatie: consistent en met
commitment

Dit tweede deel uit de reeks CSC Insights focust op de vraag hoe organisaties de communicatie over hun purpose het beste kunnen aanvliegen. Hierbij staat de zogenoemde purpose-paradox centraal. Deze paradox houdt in dat we verwachten van organisaties dat ze een purpose hebben, maar dat we tegelijkertijd sceptisch staan tegenover de communicatie over die purpose. Dit stelt organisaties dan ook voor een complex dilemma. Hoe ga je hiermee om?
Whitepaper Purpose Communicatie 950x635.jpg

Europese trends in
communicatie - de betekenis voor Nederlandse
communicatieprofessionals

In CSC Insights I worden de inzichten uit de Europese Communicatiemonitor 2021 (ECM) vertaald naar de Nederlandse communicatiepraktijk. Christian Burgers, bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie, co├Ârdineert vanuit Nederland het onderzoek van de ECM. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten voor Nederlandse communicatieprofessionals. Drie vakgenoten reflecteren daarop vanuit de praktijk.
CSC Insights 1.PNG