Logo Zoeken

Ereleden

De ereleden van Logeion hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het communicatievak en/of de vereniging. Sommige ereleden stammen nog uit de tijd van de voorlopers van Logeion, zoals de NGPR, de Beroepsvereniging voor Communicatie (BvC) en de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VVO).

Noelle Aarts

Noelle Aarts

Noelle Aarts heeft negen jaar de Logeion-leerstoel Strategische Communicatie bekleed. Ze heeft communicatiewetenschap en -praktijk dichter bij elkaar gebracht.

Lees meer
Rijk van Ark

Rijk van Ark

Rijk van Ark was van 2006 tot 2011 voorzitter van Logeion. Tijdens zijn voorzitterschap heeft Logeion de bijzondere Leerstoel voor strategische communicatie ingesteld aan de UvA.

Lees meer
Henny Strooij-Sterken

Henny Strooij-Sterken

Henny Strooij-Sterken studeerde culturele antropologie en was werkzaam als journalist. In 1974 maakte zij de overstap naar de overheidscommunicatie. Tot 2006 werkte zij bij de gemeente Rotterdam.

Lees meer
Ron van der Jagt

Ron van der Jagt

Ron van der Jagt was van 2011 tot 2016 voorzitter van Logeion. Onder zijn leiding maakte de vereniging de transitie tot de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Lees meer
Herman Loerakker

Herman Loerakker

Herman Loerakker heeft zich - vanaf 1974 tot aan de fusie van VVO en BvC in 2006 - als penningmeester en secretaris van de VVO ingezet voor de verdere ontwikkeling van het beroepenveld.

Lees meer
Guido Rijnja

Guido Rijnja

Guido Rijnja heeft zich altijd ingespannen voor de professionalisering van de beroepsgroep, onder meer in de vorm van bijdragen aan Comma, de voorloper van vakblad C.

Lees meer
Betteke van Ruler

Betteke van Ruler

Betteke van Ruler is erelid vanwege de grote bijdrage die zij heeft geleverd – en nog steeds levert – aan het communicatievak in Nederland en daarbuiten, en aan Logeion.

Lees meer
Joan Smithuis

Joan Smithuis

Joan Smithuis was voorzitter tijdens de gloriejaren (1991-2001) van de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VVO), een van de twee verenigingen die opgingen in Logeion.

Lees meer

Ereleden In Memoriam

In de In Memoriam galerij herdenken we de ereleden die inmiddels zijn overleden. Omdat Logeion hecht aan haar historie en de waardevolle bijdragen van deze personen nog steeds doorwerken in het communicatievak in de huidige tijd, is het van belang dat hun namen niet worden vergeten.

Huib Bosland (1920-2012)

Huib Bosland (1920-2012)

Huib Bosland stond bekend als de nestor van de Nederlandse Bedrijfsjournalistiek en was medeoprichter van de Vereniging Bedrijfsjournalistiek Nederland (VBN), een van de voorlopers van Logeion. Bosland was ereburger van de stad Parijs en oud-secretaris-generaal van de Federation of European Industrial Editors Associations.

Lees meer
Henk van der Hilst (1923-2017)

Henk van der Hilst (1923-2017)

De loopbaan van Henk van der Hilst begon in 1947 bij de Dienst Legercontacten in Nederlands-Indië. Als voorlichtingsofficier maakte hij kennis met de term PR. Na een kortstondige betrekking als bureauredacteur bij de Autokampioen vervolgde hij in 1951 zijn carrière als medewerker Pers & Documentatie van de RVD.

Lees meer
Anne van der Meiden (1929-2021)

Anne van der Meiden (1929-2021)

Voor Anne van der Meiden vormden geloof en communicatie een vanzelfsprekende twee-eenheid, heilig of niet. Hij studeerde als zoon van een koster uit Twente theologie en promoveerde in 1972 in de godgeleerdheid. In zijn proefschrift ‘Mensen winnen' stofte hij het beladen begrip propaganda af.

Lees meer
Ben Warner (1946-2020)

Ben Warner (1946-2020)

Geboren 1946 te Rotterdam, werkzaam geweest bij HBG en als hoofd communicatie bij GasTerra (1985-2009 gepensioneerd), onder meer actief als communicatieadviseur Energy Valley, bestuurslid van Oerol (secretaris), bestuurslid UAF, Eurovoetbal (voorzitter) en Kunstraad Groningen (penningmeester).

Lees meer
Eric Denig (1929-2023)

Eric Denig (1929-2023)

Eric Denig was werkzaam bij het ministerie van Landbouw en schreef de boeken Macht en informatie (1977) en Imago van Holland (1991). Na een periode van 6 jaar als directeur Voorlichting bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken eindigde hij zijn loopbaan als senior consultant public relations/public affairs.

Lees meer