Logo Zoeken

Huib Bosland (1920-2012)

Huib Bosland stond bekend als de nestor van de Nederlandse bedrijfsjournalistiek en was medeoprichter van de Vereniging Bedrijfsjournalistiek Nederland (VBN), een van de voorlopers van Logeion.
Huib Bosland 2023.png

Bosland was ereburger van de stad Parijs en oud-secretaris-generaal van de Federation of European Industrial Editors Associations (FEIEA).

Maarten Bosland schreef over zijn vader:

Op 4 juni 2012 overleed in alle vrede Huib Bosland die wel de nestor van de Nederlandse bedrijfsjournalistiek werd genoemd. Huib (HMB voor diegenen die zijn vele schrijfsels ontvingen), was van 1955 tot 1982 Hoofd Personeelsinformatie bij Unilever Nederland en chef-redacteur van Unilevers 'huisorgaan' Op Eigen Terrein (OET). Hij was medeoprichter in 1968 van de Vereniging Bedrijfsjournalistiek Nederland (VBN), de voorloper van de Beroepsvereniging voor Communicatie die nu Logeion heet en waarvan Huib erelid was. Hij was van 1969-1976 voorzitter van de VBN en vertegenwoordigde de VBN in de European Federation of Industrial Editors Associations (FEIEA).

Hij was dertien aaneensluitende jaren lang secretaris-generaal van de FEIEA en hield daar een Ereburgerschap van de stad Parijs aan over. In 1974 deed Huib een boek het licht zien over zijn vak geheten Personeelsbladen: Journalistiek tegen de verdrukking in (Nieuwspoortserie). Die titel zegt genoeg over het spanningsveld waarin bedrijfsredacteuren hun werk deden (en nog steeds doen denk ik). Huibs Kerstnummers waren legendarisch, althans in mijn herinnering, en altijd prachtig uitgegeven. In een interview in 1986 stelde Huib dat “OET is...de enige plaats waar alles over Unilever Nederland...bij elkaar staat. Die functie van bedrijsfskroniek mag je niet onderschatten.” In zijn afscheidsbrief aan de employees van Unilever in 1982 schreef hij onder meer over het personeelsblad dat “zij moge soms te weining omschreven en te veel aan teugels liggend zijn; zij is wat men er van maakt” en over de bedrijfsredacteur dat “men als weinige andere takken van journalistiek zijn lezers kent. Naast alle zakelijke informatie gaat het immers in de eerste plaats om hen.

Maarten Bosland