Logo Zoeken

Hennie Strooij-Sterken

Henny Strooij studeerde culturele antropologie en was werkzaam als journalist. In 1974 maakte zij de overstap naar de overheidscommunicatie. Tot 2006 werkte zij bij de gemeente Rotterdam.
Henny Strooij Sterken 2023.jpg.png

Overheidscommunicatie

Henny Strooij studeerde culturele antropologie en was bijna tien jaar werkzaam als journalist. In april 1974 maakte zij de overstap naar de overheidscommunicatie. Tot haar (pre)pensioen in 2006 was zij in dienst van de gemeente Rotterdam, onder meer als hoofd van het gemeentelijk Hulp- en Informatiecentrum, woordvoerder van wethouders en van het College van B en W, coördinator concerncommunicatie en beleidsadviseur internationale betrekkingen.

Visitatiecommissie
Op detacheringbasis was zij tussen 2000 en 2006 projectleider communicatie voor de (nafase van de) vuurwerkramp in Enschede en hoofd van de Stafdienst Communicatie van de Politie Rotterdam-Rijnmond. Henny Strooij werd in 1976 lid van de VVA/VVO. Eind jaren 90 maakte Henny Strooij namens de VVO deel uit van de eerste visitatiecommissie voor het hbo journalistiek en voorlichting en werkte zij mee aan de totstandkoming van de beroepsniveauprofielen voor communicatie. Van 1984 tot 1988 was Henny Strooij voorzitter van de VVO.