Logo Zoeken

Ron van der Jagt

Ron van der Jagt was van 2011 tot 2016 voorzitter van Logeion. Onder zijn leiding maakte de vereniging de transitie tot de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.
Ron van der Jagt 2023.png

Professionalisering

Ron van der Jagt heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en professionalisering van het communicatievak. Naast zijn activiteiten als voorzitter van Logeion is hij een gedreven gangmaker in de professionalisering van het vak. Dat blijkt uit zijn lezingen op vakcongressen, zijn bijdragen aan vakbladen en boeken en zijn lidmaatschap van beroepenveldcommissies bij hbo-communicatieopleidingen.

Transitie
Zijn bijdrage aan de beroepsorganisatie blijkt uit de drie verschillende periodes, in totaal 15 jaar, dat hij actief was in het bestuur van de vereniging. Van 1992-1996 was hij secretaris in het bestuur van het NGPR, de rechtsvoorganger van Logeion. Van 2000-2006 was hij bestuurslid van de latere Beroepsvereniging voor Communicatie, dat fuseerde met de Vereniging voor Overheidscommunicatie tot Logeion. Van 2011-2016 was hij voorzitter van Logeion. Onder zijn leiding maakte de vereniging de transitie tot de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Ook was hij een van de motoren achter de totstandkoming van de bijzondere leerstoelen die invulling kregen door prof. Betteke van Ruler (UT) en prof. Noelle Aarts (UvA).