Logo Zoeken

Noelle Aarts

Noelle Aarts heeft negen jaar de Logeion-leerstoel Strategische Communicatie bekleed. Ze heeft communicatiewetenschap en -praktijk dichter bij elkaar gebracht.
Noelle Aarts 2023.png

Verbinding

Noelle Aarts bracht communicatiewetenschap en -praktijk dichter bij elkaar. Sinds september 2017 is ze hoogleraar socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Logeion-leerstoel wordt bekleed door een bijzonder hoogleraar die zich inzet voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk door het begeleiden van promovendi en het geven van onderwijs, maar ook door tal van optredens bij boekpresentaties, in adviesraden, bij congressen en andere bijeenkomsten. Logeion maakt samen met het Centrum Strategische Communicatie en partners van het CSC sinds 2008 de Leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam mogelijk.

Boegbeeld
"Toen Noelle Aarts begon als bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie bestond er absoluut geen draaiboek voor het verbinden van wetenschap en praktijk", zegt Celia Noordegraaf, die nauw betrokken was bij de oprichting van het CSC van Logeion.

"Zij heeft hier op geheel eigen wijze een unieke vorm aan weten te geven. Daardoor is ze uitgegroeid tot een boegbeeld van de wetenschap, zoals onder meer blijkt uit het feit dat ze al jaren de lijst met meest invloedrijke communicatieprofessionals aanvoert. Door haar is het vanzelfsprekend geworden om wetenschap en bedrijfsleven te verbinden. De leerstoel is het hart van het Centrum Strategische Communicatie waar we nog veel van kunnen verwachten."