Logo Zoeken

Henk van der Hilst (1923-2017)

De loopbaan van Henk van der Hilst begon in 1947 bij de Dienst Legercontacten in Nederlands-Indië. Als voorlichtingsofficier maakte hij kennis met de term PR. Na een kortstondige betrekking als bureauredacteur bij de Autokampioen vervolgde hij in 1951 zijn carrière als medewerker Pers & Documentatie van de RVD.
Henk van der Hilst 2023.jpg.png

Barricaden

De loopbaan van Henk van der Hilst begon in 1947 bij de Dienst Legercontacten in Nederlands-Indië. Als voorlichtingsofficier maakte hij kennis met de term PR. Na een kortstondige betrekking als bureauredacteur bij de Autokampioen vervolgde hij in 1951 zijn carrière als medewerker Pers & Documentatie van de RVD. Daarna volgden functies bij Bakkenist en het NIVE totdat hij in 1966 een eigen adviesbureau opzette.

Van der Hilst – erelid NGPR (later Logeion) – benadrukte dat je niet zomaar een goede PR-functionaris wordt. Wat niet mag ontbreken is een grote maatschappijkennis en bij voorkeur een studie op universitair niveau, om als gesprekspartner van directies te worden aanvaard. Een brede belangstelling is vereist. 'Een goede PR-man gaat op zijn minst een paar keer per jaar naar een klassiek concert.'

Van der Hilst heeft zich in zijn periode bij het NGPR actief beziggehouden met vaktijdschriften en examens. Hij werd wel de luis in de pels van de examens genoemd vanwege zijn constante drang de examens kwalitatief te verbeteren en te professionaliseren.

Een ander onderwerp waar hij voor op de barricaden klom, is de relatie tussen PR en marketing; hij was van mening dat een deel van de PR-werkzaamheden ook tot de marketingmix behoorde, wat tot stevige discussies leidde op NGPR-bijeenkomsten.

Bron: Op zoek naar faamwaarde: vijftig jaar public relations in Nederland. Door Eric Lagerwey, Mariska Heillmann, J. M. H. J. Hemels.