Logo Zoeken

Ben Warner (1946-2020)

Geboren 1946 te Rotterdam, werkzaam geweest bij HBG en als hoofd communicatie bij GasTerra (1985-2009 gepensioneerd), onder meer actief als communicatieadviseur Energy Valley, bestuurslid van Oerol (secretaris), bestuurslid UAF, Eurovoetbal (voorzitter) en penningsmeester van de Kunstraad Groningen.
Ben Warner 2023.png

Carrière

Ridder in de orde van Oranje Nassau en erepenning van de stad Groningen wegens bijzondere verdiensten op maatschappelijk en cultureel terrein.

Non nobis tantum nati
"Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren." Het is mijn lijfspreuk geworden sinds ik deze tekst als wapenspreuk, volgens genealogische boeken behorende bij de naam Warner, tegenkwam in een Engelse winkel voor historisch onderzoek. Ze past ook bij de tweede beschrijving van communicatie behandel: "Wijsgerige communicatie vereist een bezien van alle dingen door het oog van een ander. Deze omschrijving impliceert immers een houding, die de bereidheid tot dialoog optimaal etaleert door de ontvanger in zijn positie en geesteswereld volledig in de eigen beschouwing te betrekken. Een houding die de kern zou moeten zijn van de professionele communicator."

Nevenfuncties vroeger
Voorzitter Examencommissie NGPR (nu Logeion), vice-voorzitter bestuur NGPR (nu Logeion), eindredacteur PR en Voorlichting, eindredacteur Cahiers PR en Voorlichting, bestuurslid/ commissaris en gedelegeerd bestuurder SRM.

Onderwijs voorheen:
Docent-bekleder Bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie Universiteit van Amsterdam (2001-2011), docent Van der Hilst Opleidingen (1980-2005), docent SRM (1980-2002).