Logo Zoeken

Betteke van Ruler

Betteke van Ruler is erelid vanwege de grote bijdrage die zij heeft geleverd – en nog steeds levert – aan het communicatievak in Nederland en daarbuiten, en aan Logeion.
Betteke van Ruler 2023.png

Ontwikkeling

Van Ruler heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en professionalisering van het communicatievak. Verder heeft zij met zowel haar wetenschappelijke, als populaire publicaties vele studenten geïnspireerd. Door de jaren heen heeft Betteke van Ruler vele vrijwilligersfuncties vervuld binnen Logeion en haar rechtsvoorgangers. Zo was zij:

  • Secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Voorlichters
  • In 1995 lid van een werkgroep die tot opdracht had om beroepsniveaus te ontwikkelen onder auspiciën van VVO en BvC.
  • Lid commissie kwaliteit VVO: 1991-1994
  • Lid onderwijsadviesraad BvC: 2001-2005
  • Lid Logeion-commissie voorbereiding Canon voor de Communicatie 2010-2011
  • In 2011 lid van de Adviesraad Onderwijs en Professie van Logeion.

Ook op internationaal niveau laat Van Ruler van zich horen. Zo was ze voorzitter van de European Public Relations Education and Research Association, Euprera.