Ere-leden

Ere-leden

Noelle Aarts

Noelle Aarts.jpg Noelle Aarts heeft negen jaar de Logeion-leerstoel van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) met veel verve bekleed. Ze was het wetenschappelijk boegbeeld van Logeion en bracht communicatiewetenschap en -praktijk dichter bij elkaar en sinds september 2017 is ze hoogleraar 'socio-ecologische interacties' aan de Radboud Universiteit Nijmegen. lees verder

Ron van der Jagt

Ron van der Jagt 2014 - portret 1 kleiner.jpg Ron van der Jagt heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en professionalisering van het communicatievak. Naast zijn activiteiten als bestuurslid was, en is, hij een gedreven gangmaker in de professionalisering van het vak. Dat blijkt uit zijn lezingen op vakcongressen, zijn bijdragen aan vakbladen en boeken en zijn lidmaatschap van beroepenveldcommissies bij hbo-communicatieopleidingen. Ook is hij lid van het Expert Panel van Logeion en jurylid bij verschillende verkiezingen en vakprijzen. lees verder

Betteke van Ruler

betteke-van-ruler LOGnw2 Prof. dr. Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam is m.i.v. 15 april 2013 benoemd tot erelid van Logeion en verdient dit predicaat vanwege de grote bijdrage die zij heeft geleverd – en nog steeds levert – aan het communicatievak in Nederland en daarbuiten, en aan Logeion. lees verder

Henny Strooij-Sterken

Henny Strooij Sterken Henny Strooij studeerde culturele antropologie en was bijna tien jaar werkzaam als journalist. In april 1974 maakte zij de overstap naar de overheidscommunicatie. Tot haar (pre-) pensioen in 2006 was zij in dienst van de gemeente Rotterdam, onder meer als hoofd van het gemeentelijk Hulp- en Informatiecentrum, woordvoerder van wethouders en van het College van B en W, coördinator concerncommunicatie en beleidsadviseur internationale betrekkingen. lees verder

Joan Smithuis

Joan Smithuis Voorzitter tijdens de gloriejaren (1991-2001) van de Vereniging Voor Overheidscommunicatie (VVO), één van de twee verenigingen die opgingen in Logeion. Roemruchte jaarcongressen, waarbij de voorzitter zelf op de nacht vóór het congres persoonlijk de lokale uitgaansgelegenheden bezocht en beoordeelde. Een verantwoordelijkheid die er wel eens toe leidde dat de jaarrede er bijna bij inschoot. Wat weer door weinigen werd opgemerkt; de leden hadden meer interesse voor de research van hun voorzitter en sliepen tijdens de jaarvergadering nog uit. lees verder

Guido Rijnja

1937 Guido Rijnja copy.jpg Guido Rijnja (1960) is erelid sinds 2002. Hij nam toen afscheid als vice-voorzitter van de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VVO), een van de voorlopers van Logeion. Het erelidmaatschap werd hem toegekend voor zijn inspanningen voor de professionalisering van de beroepsgroep, onder meer in de vorm van bijdragen aan Comma, bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen en zorg voor het erelid Chiel Galjaard (+ 2002). lees verder

Herman Loerakker

Herman Loerakker Herman Loerakker(1953) is werkzaam als senior communicatieadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarvoor heeft hij in verschillende communicatiefuncties gewerkt bij de Rabobank en de gemeente Eindhoven. Hij is meer dan dertig jaar werkzaam in de boeiende politiek-bestuurlijke wereld van het lokale publieke domein. lees verder

Eric Denig

Eric-Denig.jpg Na het behalen van het ingenieursdiploma was ir. E. Denig (14/03/1929) werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, o.a. als directeur Voorlichting en als Landbouwraad bij de Nederlandse ambassade (Washington). Na een periode van 6 jaar als directeur Voorlichting bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, eindigde hij zijn loopbaan als senior consultant public relations/public affairs. lees verder

Anne van der Meiden (1929-2021)

Anne van der Meiden Voor Anne van der Meiden vormden geloof en communicatie een vanzelfsprekende twee-eenheid, heilig of niet. Hij studeerde als zoon van een koster uit Twente theologie en promoveerde in 1972 in de godgeleerdheid. In zijn proefschrift ‘Mensen winnen' stofte hij het beladen begrip propaganda af. Zoals reclame wervende communicatie behelst over producten, is propaganda wervende communicatie ten faveure van politieke of levensbeschouwelijke opvattingen. Daar is a priori niks mis mee, zo weet hij. Voor de een was dit een eyeopener, voor de ander vloeken in de kerk. lees verder

Ben Warner (1946-2020)

Ben Warner Geboren 1946 te Rotterdam, werkzaam geweest bij HBG en als hoofd communicatie bij GasTerra (1985-2009 gepensioneerd), o.a. actief als communicatieadviseur Energy Valley, bestuurslid van Oerol (secretaris), bestuurslid UAF, Eurovoetbal (voorzitter), Kunstraad Groningen (penningmeester). Ridder in de orde van Oranje Nassau en erepenning van de stad Groningen wegens bijzondere verdiensten op maatschappelijk en cultureel terrein. lees verder

Henk van der Hilst (1923-2017)

Henk van der Hilst De loopbaan van Henk van der Hilst begon in 1947 bij de Dienst Legercontacten in Nederlands-Indië. Als voorlichtingsofficier maakte hij kennis met de term PR. Na een kortstondige betrekking als bureauredacteur bij de Autokampioen vervolgde hij in 1951 zijn carrière als medewerker Pers & Documentatie van de RVD. Daarna volgden functies bij Bakkenist en het NIVE totdat hij in 1966 een eigen adviesbureau opzette. lees verder

Huib Bosland (1920-2012)

Op 4 juni is erelid van Logeion, Huib Bosland (91) overleden. Bosland stond bekend als de nestor van de Nederlandse Bedrijfsjournalistiek en was medeoprichter van de Vereniging Bedrijfsjournalistiek Nederland (VBN), een van de voorlopers van Logeion. Bosland was ereburger van de stad Parijs en oud-secretaris-generaal van de Federation of European Industrial Editors Associations (FEIEA). lees verder