Over Logeion

Logeion. Het hart van het vak.

Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van 75 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak.

Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. De één kiest voor een actieve rol binnen de vereniging. De ander maakt gebruik van het brede aanbod aan inhoudelijke bijeenkomsten om bij te blijven en vakgenoten te ontmoeten. Weer anderen participeren in de discussies en kennisuitwisseling via online fora en sociale media. Logeion koestert en faciliteert ook de veelkleurigheid van het vak. Vakgroepen, themagroepen en netwerkgroepen vormen een thuisbasis voor communicatieprofessionals uit het brede palet aan specialismen, interesses en ervaringsniveaus. Logeion is er voor de hele beroepsgroep. Het is jouw Logeion.

Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven, voor vakgenoten die werken aan hun ontwikkeling. Logeion geeft richting en impulsen aan de voortdurende professionalisering van het communicatievak. We inspireren en faciliteren de beroepsgroep om steeds beter te worden. Daarnaast nemen we het voortouw in de positionering van het vak en de beroepsgroep. Samengevat staat Logeion voor drie kerntaken: professionalisering, programmering en positionering. Dit alles met één doel: bijdragen aan een sterk vak en een zelfbewuste beroepsgroep, met een herkenbaar profiel en een stevige positie.

Dit doen we vanuit de overtuiging dat we daarmee een hoger doel dienen. Want professionele communicatie is een strategische discipline die het verschil kan maken. Communicatie draagt wezenlijk bij aan gezonde organisaties waar mensen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ook levert communicatie een cruciale bijdrage aan de kracht van bedrijven en maatschappelijke organisaties en aan de effectiviteit van overheidsbeleid. Professionele communicatie is onmisbaar voor onze economie, democratie en samenleving. Daar maakt Logeion zich sterk voor.

Logeion in de media 

Logeion is het hart van het werkveld, met focus op ontwikkeling van de individuele professional en het communicatievak in het algemeen.

Logeion:

  • helpt leden blij te blijven en zich verder te ontwikkelen; door het ontsluiten en delen van kennis en een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.
  • helpt leden relevante trends bij te houden, viert de mooiste resultaten en projecten en onderscheidt deze
  • biedt een plek om werkveldgenoten te ontmoeten.

Dit alles zorgt ervoor dat Logeion interessant is voor een brede doelgroep binnen het uitgestrekte werkveld van communicatie.

Logeion is trots op een mooie achterban van zeer diverse leden binnen het uitgebreide werkveld van communicatie en wil die graag in het geheel bedienen. In de praktijk betekent dat, dat Logeion als vereniging leden een platform biedt om hun zeer diverse meningen en percepties te laten horen en te delen.  Die pluriforme, diverse ledenbase betekent ook dat Logeion als vereniging zelf geen mening geeft. Een enkele mening zou immers nooit die van de ruim 4000 leden vertegenwoordigen. En dat is ook niet het doel van Logeion.


Logeion. Het hart van het vak.