Logo Zoeken

Ledengroepen

Maak kennis met de commissies, jury's en andere groepen waar je je bij aan kunt sluiten als je iets voor het vak wil betekenen. Dit kan alleen als je lid bent.

Commissies

Redactie C:

Acht keer per jaar verzorgen vrijwillige Logeion-leden magazine C, hét vakblad voor de moderne communicatieprofessional.

Ambassadeurs:

Ambassadeurs zijn gastheren en -dames die zich inzetten tijdens bijeenkomsten. Ze verwelkomen de deelnemers en zijn het gezicht van Logeion. Verder zorgen ze dat alles op rolletjes loopt.

PubCom-commissie:

Jaarlijks organiseert Logeion PubCom, een congres voor alle commprofs die werkzaam zijn in het publieke domein. Tijdens PubCom wordt jaarlijks de Galjaardprijs uitgereikt. De commissie stelt het thema vast, denkt mee over een interessant programma en stelt haar eigen kennis en netwerk ter beschikking.

BNP-commissie:

De beroepsniveauprofielen bestaan uit kerntaken en verschillende niveaus. De BNP zijn, net als de communicatiepraktijk, continu in ontwikkeling. De commissie houdt nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten en verbindt die met de BNP. Resultaat: een systeem én tool waar je niet alleen als professional maar ook als team of organisatie mee aan de slag kunt.


Kascommissie:

De kascommissie heeft tot taak de jaarrekening te controleren en geeft in de Algemene Ledenvergadering haar oordeel over de cijfers.


TrendTeam:

Het Trendteam stelt ieder jaar de Logeion communicatietrends vast. De commissie verzamelt en onderzoekt (online) data, bespreekt (vak)literatuur en spreekt met specialisten en opiniemakers uit aanpalende gebieden. Ledenonderzoek en vakgenoten worden op verschillende momenten in het proces betrokken. Resultaat: de Logeion communicatietrends.

Besturen

Young Logeion-bestuur:

Het bestuur van Young Logeion draagt zorg voor netwerk voor studenten en communicatieprofessionals tot 30 jaar. Ook organiseren zij allerlei activiteiten voor jongprofessionals zoals bijeenkomsten, Young Logeion Academy, netwerkborrels, Collegetours en een studiereis.

Jury

Galjaardprijs:

Jaarlijks reikt Logeion de Galjaardprijs uit aan een bijzonder project dat gerealiseerd is in het publieke domein. De vakjury beoordeelt de inzendingen, nomineert en kiest de winnaar.

Vakgroepen

Vakgroepen zijn netwerken waar leden werken aan een vraagstuk of specialisme binnen het vak. Logeion kent momenteel twee vakgroepen: Crisiscommunicatie & Issuemanagement en Zorgcommunicatie.

Meer informatie over de vakgroepen

Heb je vragen over een commissie of ben je op zoek naar een contactpersoon van een commissie, mail dan naar info@logeion.nl.