Logo Zoeken

Laat jouw stem horen

De ledenraad komt in de plaats van de algemene ledenvergadering en heeft een toezichthoudende, sturende en adviserende rol richting het bestuur. Logeion-leden konden tot en met 17 maart hun stem op de kandidaten uitbrengen.

De ledenraadsleden

Deze tien communicatieprofessionals zijn tijdens de verkiezingen in maart 2023 door de Logeion-leden verkozen om hen te vertegenwoordigen in de ledenraad.

Bekijk ledenraadsleden
Ledenraad 06-23.jpg

De ledenraad is het hoogste bestuurlijk orgaan binnen Logeion. Samen met het bestuur is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van de vereniging. Het bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het dienstverband bij de vereniging. De voorzitter van het bestuur maakt daarom geen deel uit van de ledenraad maar zal wel optreden als technisch voorzitter.