Logo Zoeken

Laat jouw stem horen

Wil jij de Logeion-leden vertegenwoordigen? Logeion zoekt kandidaten voor de ledenraad.

Ik stel mij kandidaat

Ben je lid? Log in om je aan te melden als kandidaat.
Ben je geen lid? Word eerst lid van Logeion.

De ledenraad...

...komt in de plaats van de algemene ledenvergadering en heeft een toezichthoudende, sturende en adviserende rol richting het bestuur.

Wie zoeken we?

We zoeken kandidaten die in staat zijn om, samen met het bestuur, de strategische koers uit te zetten. Als lid van de ledenraad neem je de kennis van jouw netwerk mee en pas je die toe in het algemeen belang van de vereniging. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de vereniging. Je bent bereid en in staat om op basis van eigen inzicht en overtuiging de dialoog aan te gaan en standpunten in te nemen.

Wat is het profiel van een lid van de ledenraad?

Een lid beschikt bij voorkeur over de volgende competenties/vaardigheden:

  • Is bereid en in staat om zonder last of ruggenspraak te functioneren. Voert dialoog, neemt standpunten in en stemt op basis van eigen inzichten en overtuigingen.
  • Begrijpt de rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ledenraad binnen de vereniging en handelt daarnaar, zonder op de stoel van het bestuur te willen zitten.
  • Is in staat om een concrete bijdrage te leveren aan de strategische koers van Logeion en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Heeft kennis van de communicatiebranche en weet dit te vertalen naar de specifieke situatie van de vereniging.
  • Stelt altijd het algemeen belang van Logeion voorop, boven persoonlijk belang of de belang(en) van de groep waartoe hij of zij behoort.

Ik stel mij kandidaat voor de ledenraad

De ledenraad is het hoogste bestuurlijk orgaan binnen Logeion. Samen met het bestuur is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van de vereniging. Het bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur of het dienstverband bij de vereniging. De voorzitter van het bestuur maakt daarom geen deel uit van de ledenraad maar zal wel optreden als technisch voorzitter.

Vragen?

Als je praktische vragen hebt of ergens toelichting op zou willen hebben, kun je contact opnemen met Meindert Jan Krijnsen, directeur Logeion. Te bereiken via mjkrijnsen@logeion.nl of 06-53169017.