Logo Zoeken
Logeion

Samen bouwen aan het thuis van elke professional Communicatie

5 februari 2024De redactie

Terugblik op het eerste rondetafelgesprek van het nieuwe Logeion-bestuur

Wat is Logeion voor vereniging? Voor wie is onze ‘club’? En wat moeten we doen om nog meer mensen voor Logeion te laten kiezen? Vragen als deze kwamen tijdens het eerste rondetafelgesprek met een brede groep vakgenoten aan bod. Dat leverde veel boeiende suggesties en ideeën op, die het nieuwe bestuur helpen om van Logeion de plek te maken waar iedereen zich thuis voelt.

Diversiteit_inclusie_Logeion_voor_iedere_communicatieprofessional

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zei onze voorzitter Jos Govaart het al: het nieuwe bestuur is goed op stoom. Een nog betere afspiegeling zijn van het vak én Logeion samen verder ontwikkelen tot een beroepsorganisatie waar alle communicatieprofessionals hun thuisbasis hebben. Dat is waar we voor gaan. In co-creatie, samen met een zo breed mogelijke groep vakgenoten.

Divers scala aan boeiende ideeën 

Op donderdag 2 februari voegden we de daad bij het woord. Tijdens de eerste van een serie rondetafelgesprekken gingen bestuursleden Léonie Wolters, Annelies Houtzagers en Nathalie Soeteman met een brede groep vakgenoten in dialoog. Leden, niet-leden en oud-leden. Professionals uit de publieke sector en het bedrijfsleven, inclusief vertegenwoordigers van de  Ledenraad en de ‘Inspiratieraad’ voor diversiteit, gelijkwaardigheid en verbondenheid, waarover binnenkort meer. Dat leverde heel inspirerende en interessante suggesties en ideeën op. 

De deelnemers zeiden erg blij te zijn met deze kans om mee te denken over de koers en de toekomst van Logeion als dé Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Na de derde sessie laten we weten hoe we alle gedeelde ideeën gaan gebruiken. Een paar voorbeelden van dingen die in de ogen van de deelnemers van de eerste sessie nog beter kunnen, delen we nu al graag: 

  • Duidelijk maken van Logeions doel en identiteit. Wees de plek waar alle communicatieprofessionals zich comfortabel, maar ook uitgedaagd voelen. Spreek die taal en laat het zien. 
  • Meer kansen voor het bespreken van vakdilemma's op basis van echte casussen. Om te horen hoe anderen deze tackelen en die samen op te lossen. 
  • Meer ruimte voor sector- en discipline-overschrijdende samenwerking: de publieke sector leert graag van het bedrijfsleven en andersom. Vaker horen hoe bestuurders, stakeholders en aanpalende disciplines zoals HR en Legal tegen zaken aankijken.

Praat jij de volgende keer mee?

Dit inspirerende rondetafelgesprek smaakte zeker naar meer. Daarom staan er nog twee sessies op de planning: een op 21 maart en een op 25 april 2024. De sessies duren van 16:00 tot 19:00 uur en vinden plaats in het midden van het land. Wil je hierbij zijn en graag meepraten? Stuur dan een mail naar info@logeion.nl

Samen werken we aan een inclusieve en dynamische toekomst voor Logeion!