Logo Zoeken
Logeion

Neem deel aan het CommLab Inclusieve communicatie

18 oktober 2022Negin van den Berg Shayanfar

“Diversiteit is geen vraagstuk. Het vraagstuk is hoe gaan we daarmee om?” Jitske Kramer zei dat al in 2012 en is als corporate antropoloog dagelijks met dit thema bezig. De definitie van diversiteit gaat volgens haar voorbij aan migratieachtergrond, kleur of gender. Het gaat vooral om het omgaan en verhouden tot de verschillen die er van nature aanwezig zijn. In onze organisaties en in bredere context in de samenleving. Organisaties voelen de urgentie en behoefte om mee te bewegen alleen dat gaat niet vanzelf. Het schuurt en zorgt voor ongemak.

Samenwerken groep tafel bovenaf.jpg

Wij als communicatieprofessionals hebben een belangrijk rol daarin; we kunnen de smeerolie zijn die de organisatie helpt ontwikkelen. Hoe doen we dat nu met elkaar? Hoe zorgen we dat we communicatie inzetten als bindmiddel voor ‘het goede gesprek’? Voor contact en verbinding; herkenbaar en representatief. Hoe zetten we communicatie in, in een samenleving waarin mensen op afstand komen te staan en wat vraagt dat van ons? Wat moeten we weten en wat moeten we kunnen? Relevante vragen die mijns inziens om antwoorden vragen. Daarom start ik, Negin Shayanfar van den Berg, een leernetwerk (CommLab) rondom het thema Inclusieve Communicatie. Ik ben docent Communicatie op Hogeschool Utrecht en zoek de samenwerking op met collega’s die dit onderwerp verder willen verkennen. Overigens heeft collega Huib Koeleman eerder dit thema opgepakt en waardevol werk geleverd; dit initiatief bouwt voort op wat hij in gang gezet heeft. Je hoeft geen lid zijn van Logeion om mee te doen; het leernetwerk is open voor iedereen die in de communicatie werkzaam is en wil meewerken aan dit relevante vraagstuk. Hopelijk tot binnenkort!

Meld je aan op Logeionline voor het CommLab Inclusieve Communicatie


Heb je nog vragen? Neem gerust contact met Negin op via: negin.vandenberg@hu.nl