Logo Zoeken
Column Exclusief voor leden

Kansengelijkheid en verantwoordelijkheid

15 november 2023Mayke van Keep

In onze moderne samenleving is de roep om kansengelijkheid luider dan ooit tevoren. Het streven naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun afkomst, geslacht of sociaal-economische status, is een doel dat vrij breed omarmd wordt. Het gaat om het wegnemen van barrières die de weg naar succes belemmeren voor gemarginaliseerde groepen. De media besteden er terecht veel aandacht aan. Maar laten we te midden van dit belangrijke debat niet vergeten dat kansengelijkheid niet alleen moet gaan over het bieden van kansen aan degenen die minder fortuinlijk zijn, maar ook over het verantwoordelijk omgaan met de kansen die we zelf hebben gekregen.

Mayke.jpg
In onze samenleving zijn er groepen die het voor het zeggen hebben. Die de macht, invloed en middelen hebben om de koers van de samenleving te beïnvloeden. Ze hebben deze kansen gekregen, soms zelfs veroverd. Door hard te werken. Door slimme beslissingen te nemen. Doordat anderen het hen gunden. Of soms gewoon door geluk. Maar wat doen ze met die bevoorrechte positie? Gaan ze voor eigen gewin, of nemen ze verantwoordelijkheid voor de samenleving aan wie ze hun succes mede te danken hebben? 

‘Als we de kansen die we krijgen niet benutten om bij te dragen aan het algemeen welzijn, blijft het idee van kansengelijkheid incompleet’

Met grotere kansen komt ook een grotere verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om simpelweg je eigen gewin na te jagen zonder rekening te houden met de bredere samenleving die jouw succes mogelijk heeft gemaakt. Juist degenen die kansen hebben gekregen, hebben vaak de middelen en invloed om verandering te bewerkstelligen. Ze hebben toegang tot hulpbronnen, netwerken en kennis die anderen niet hebben. Dit geeft ze een unieke kans om de maatschappij te verbeteren. 
Het is een fundamentele vraag die niet genoeg aandacht krijgt in het debat over kansengelijkheid. Kansengelijkheid moet mijns inziens niet alleen gaan over het herverdelen van kansen, maar ook over het benutten van de kansen die je zelf hebt of krijgt om positieve impact te maken. De kans die je krijgt om keuzes te maken die anderen vooruithelpen. Keuzes die je maakt waardoor anderen zich gelukkiger, veiliger of gezonder voelen. 
Als we de kansen die we hebben gekregen niet benutten om bij te dragen aan het algemeen welzijn, dan blijft het idee van kansengelijkheid incompleet. 
Het gaat om iedereen die bevoorrechte kansen heeft gekregen in het leven. Of het nu gaat om politieke leiders, academici, artsen, advocaten of andere professionals, we hebben allemaal een rol te spelen in het streven naar kansengelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Dit onderwerp staat centraal bij het Issuecongres dat in januari wordt gehouden, waarbij we aanwezigen willen inspireren om na te gaan welke kansen zij zelf hebben gekregen en wat ze daar uiteindelijk mee doen of gedaan hebben. 

Vakblad C

C is hét communicatiemagazine van Nederland en staat vol met de laatste trends en actualiteiten, inhoudelijke rapportages, spraakmakende campagnes en diepte-interviews met communicatieprofessionals. Het vakblad is gratis voor leden, maar ook andere vakgenoten kunnen gemakkelijk toegang verkrijgen tot dit vakblad.

Lees meer over vakblad C