Logo Zoeken
Strategische communicatie

Universiteit Utrecht is nieuwe partner CSC

30 april 2024De redactie

Universiteit Utrecht is per maart een partnerschap aangegaan met het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion. Het partnerschap levert een positieve bijdrage aan twee doelen die de Faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit zich stelt: het opleiden van academische professionals en de maatschappelijk impact van het geesteswetenschappelijk onderzoek versterken. Charlotte van Hooijdonk, universitair docent Taal en Communicatie en opleidingscoördinator Communicatie- en Informatiewetenschappen, zegt mooie kansen te zien om via het CSC communicatieprofessionals een rol te laten spelen in het onderwijs.

Universiteit Utrecht stad Utrecht.jpg

"Op deze manier komen studenten tijdens hun studie in aanraking met de beroepspraktijk, wat een positieve bijdrage levert aan hun ontwikkeling tot academische communicatieprofessional", aldus Van Hooijdonk.
Lisanne van Weelden, universitair docent Taal en Communicatie en impactcoördinator op het gebied van Taal, Communicatie en Inclusie, is medeverantwoordelijk voor het verbinden van de (communicatie)praktijk aan de getalenteerde onderzoekers die de faculteit Geesteswetenschap van de UU rijk is. De samenwerking met het CSC kan hier een impuls aan geven: “De missie van het CSC en onze faculteit als het gaat om het verbinden van wetenschap met de praktijk, komen in grote lijnen overeen. Samen optrekken in het realiseren van deze gedeelde missie is een zeer waardevolle en logische stap.”

Directeur van Logeion, Meindert Jan Krijnsen, zegt verheugd te zijn dat de Utrechtse Universiteit zich heeft aangesloten bij het CSC. "Het bij elkaar brengen van de wetenschap van de communicatie en de praktijk, is de belangrijkste doelstelling van het CSC en daarmee geven we een nieuwe impuls aan ons vak. Kennis opdoen, kennis delen en kennis toetsen aan de praktijk zijn de bouwstenen van ons vak, de basis van wat we elke dag doen."

Op de website van het Centrum Strategische Communicatie vind je meer informatie, de andere partners van het CSC en de mogelijkheid om je aan te sluiten.