Logo Zoeken
Strategische communicatie

Onderzoeksproject naar erfgoedcommunicatie wint Strategische Communicatie Challenge 2024

1 mei 2024De redactie

Communicatiewetenschapper Britta Brugman (Universiteit van Amsterdam) en historicus Miel Groten (Universiteit Leiden) hebben de Strategische Communicatie Challenge 2024 gewonnen met hun onderzoeksproject: De effecten van erfgoedcommunicatie. De jury prees de originaliteit van het onderwerp, de concrete en heldere opzet en de interdisciplinaire benadering.

Winnaars Challenge 2024.jpg

Half april vond de pitchavond van de Strategische Communicatie Challenge 2024 plaats. Twee onderzoekteams waren uitgenodigd om hun project te pitchen aan de Partners en Vrienden van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) en de jury. Het Amsterdams-Leidse initiatief kwam als winnaar uit de bus.

Veel organisaties besteden in hun aanpak aandacht aan hun historie. Vooral wanneer er een jubileum te vieren is, staan het verhaal van de oprichter of de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de organisatie centraal. Maar in hoeverre draagt deze erfgoedcommunicatie daadwerkelijk bij aan de reputatie van de organisatie? En hoe geven organisaties invulling aan erfgoedcommunicatie? Dat is nog maar weinig onderzocht, laat staan in de Nederlandse context, aldus de onderzoekers.

Websites
Daarom willen Brugman en Groten een verkennend onderzoek naar erfgoedcommunicatie uitvoeren bij honderden Nederlandse bedrijven. Ook bevat hun onderzoeksopzet twee experimenten om het effect van erfgoedcommunicatie te meten. Door de websites van honderden Nederlandse bedrijven op een systematische manier te analyseren, willen de onderzoekers inzicht verkrijgen in hoe organisaties hun geschiedenis in beeld brengen. Van welke frames wordt hierbij gebruikgemaakt? In hoeverre wordt ook aandacht besteed aan zwarte bladzijden in de geschiedenis van de organisatie?

De jury verwacht dat het onderzoek een inspirerend overzicht zal opleveren voor communicatieprofessionals van de wijze waarop erfgoedcommunicatie in Nederland gestalte krijgt. Samenwerking tussen een communicatiewetenschapper en een historicus kan hierbij nieuwe inzichten opleveren.

Resultaten
De resultaten van het winnende onderzoek presenteert het onderzoeksteam volgend jaar op wetenschappelijke congressen en via Logeion. Ook verschijnen er publicaties over het onderzoek, waaronder een publicatie in de serie CSC Insights en een wetenschappelijk artikel.

Met de Strategische Communicatie Challenge van het CSC daagt Logeion onderzoekers van hogescholen en universiteiten - die aangesloten zijn bij het CSC - uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen dat antwoord geeft op een actuele, relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. De winnaar van de Strategische Communicatie Challenge ontvangt 25.000 euro. Een unieke kans om onderzoek te realiseren of uit te bouwen.