Logo Zoeken
Logeion

Logeion zoekt bijzonder hoogleraar voor Leerstoel Strategische Communicatie

21 maart 2023De redactie

Voor de Leerstoel Strategische Communicatie is Logeion op zoek naar een bijzonder hoogleraar; een bruggenbouwer die het belangrijk vindt om de interactie tussen de communicatiewetenschap en communicatiepraktijk te bevorderen. Logeion streeft met de bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie naar een inspirerende uitwisseling en productieve wisselwerking tussen de academische- en beroepswereld. De benoeming van een bijzonder hoogleraar past bij het beleid van Logeion om de continue professionalisering van het communicatievak te waarborgen.

christian burgers opvolger.png

De leerstoel is ondergebracht bij de Afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam.

De focus van de leerstoel ligt op de inhoudelijk strategische kant van de communicatiediscipline, met een accent op de vraag hoe organisaties in hun strategisch beleid en corporate communicatie omgaan met stakeholdermanagement, publieke opinievorming en maatschappelijke issues. De bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie heeft als taak de leerstoel binnen Logeion en de universiteit zichtbaar te maken; binnen Logeion door middel van activiteiten op het vakgebied van communicatie; binnen de universiteit door middel van bijdragen aan onderwijs en onderzoek.

Christian Burgers
Sinds 2008 maakt Logeion de Leerstoel Strategische Communicatie mogelijk binnen de afdeling Communicatiewetenschap aan de UvA. De Leerstoel, die verbonden is aan het Centrum Strategische Communicatie (CSC), richt zich op de professionalisering van het communicatievak en legt de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Logeion maakt samen met ruim twintig Partners en maximaal honderd Vrienden van het CSC de Leerstoel mogelijk. Kijk voor meer informatie over het CSC op www.logeion.nl/csc en voor meer informatie over de Leerstoel op www.logeion.nl/leerstoel-strategische-communicatie.

Ben jij of ken jij de meest geschikte opvolger van prof. dr. Christian Burgers? Check de vacature op de website van de UvA.