Logo Zoeken

Tilburg University nieuwe Partner van Centrum Strategische Communicatie

3 mei 2022De redactie

Tilburg University is een nieuwe Partner van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion. "Als Logeion zijn we bijzonder verheugd dat nu ook Tilburg University zich heeft aangesloten bij het CSC. Het belang van het bij elkaar brengen van communicatiewetenschap en communicatiepraktijk wordt daarmee verder versterkt. Het uitgangspunt kennis opdoen, kennis delen en kennis toetsen aan de praktijk, krijgt hiermee wederom een extra impuls. We hopen dat de komende tijd nog meer kennisinstellingen een vergelijkbare stap zullen zetten", zegt Pierre Wimmers, interim-directeur van Logeion.

Tilburg University buiten met logo 705x220.jpg

Tilburg University

"Tilburg University wil de maatschappij begrijpen en bestuderen en zo bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat ons drijft", zegt Juliëtte Schaafsma, voorzitter Departement Communicatie en Cognitie van Tilburg University. "Aan het departement Communicatie en Cognitie bestuderen we cognitieve en sociale aspecten van menselijke communicatie in een multidisciplinaire aanpak. We richten ons hierbij op communicatie tussen mensen, tussen mensen en organisaties en tussen mensen en technologie. Het is voor ons meer dan logisch om hierbij samen te werken met praktijkpartners. Door regelmatig het gesprek aan te gaan met organisaties, kunnen we niet alleen 'state of the art' kennis delen, maar ook gevoed worden met vragen en inzichten die er écht toe doen. Zo kunnen we niet alleen relevant onderzoek doen, maar ook studenten opleiden tot communicatieprofessionals die goed voorbereid zijn op de huidige communicatiepraktijk. Ons als partner aansluiten bij het Centrum Strategische Communicatie past naadloos bij deze filosofie. We kijken ernaar uit om leden uit deze gemeenschap te ontmoeten." 

Centrum Strategische Communicatie

Het CSC is het platform van Logeion dat de verbinding tussen communicatiewetenschap en communicatiepraktijk aanjaagt. Ruim twintig Partners van het CSC ondersteunen het CSC en de Leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het samenwerkingsverband maakt daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar (strategische) communicatie vanuit het CSC mogelijk. Als Partner van het CSC verkennen onderzoekers en docenten van universiteiten, hogescholen, particuliere onderwijsinstellingen en strategische communicatieprofessionals elkaars werkterrein. Ook delen ze kennis met elkaar en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk opleveren, geven richting aan de verdere positionering en professionalisering van het vak communicatie. Door de activiteiten van het CSC wordt het (strategische) communicatievak naar een hoger niveau gebracht.

Op de website van het Centrum Strategische Communicatie vind je meer informatie over het CSC en kun je ook alle andere Partners van het CSC bekijken. Heb je interesse om het CSC en de Logeion-leerstoel te ondersteunen? Download de flyer voor meer informatie of neem contact op met partnerships@logeion.nl.