Logo Zoeken
Logeion

Uit de klimaatspagaat; doe mee met het CommLab Klimaat

23 maart 2022De redactie

Om het klimaatbewustzijn te versterken door de rol en meerwaarde van communicatieprofessionals te vergroten, wordt op voorstel van Harry Louwenaar een CommLab Klimaat georganiseerd. De (online) startbijeenkomst is gepland op 8 april van 14.30 tot 16.30 uur. Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@logeion.nl. Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met initiatiefnemer Harry Louwenaar.

CommLab-klimaat.jpg

Aanleiding voor het CommLab Klimaat is het online ‘klimaatcollege’ dat vorige maand werd gehouden. Zo’n 200 communicatieprofessionals luisterden naar gedragswetenschapper Reint Jan Renes (lector aan de HvA) en de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Aniek Moonen. Zij spraken over de wonderlijke discrepantie tussen weten en handelen. Reint Jan riep op zijn kenmerkende scherpe en constructieve manier communicatieprofessionals op om bij te dragen aan het dichten van deze kloof. De kloof tussen willen, weten en doen – die hij typeert als de Klimaatspagaat – is bij uitstek werkterrein voor communicatieprofessionals.

CommLab Klimaat: concreet bijdragen aan het vak
Doel is uiteindelijk professionalisering van vak en collega’s. Om de positie van het communicatievak op het thema klimaat te versterken, om bij te dragen aan oplossingen en ter inspiratie en ondersteuning van vakgenoten. De idee is om in periodes van circa een half jaar aan de slag te gaan met één tot maximaal drie vraagstukken. Vragen/onderwerpen waar in het hier en nu energie op zit, waar we iets aan toe kunnen voegen. In zo’n periode van een half jaar sturen we op concrete vormen van output. Dat kan een artikel zijn, een bijeenkomst, een praktische tool of handreiking, een debat of een opiniestuk. Je committeert je steeds voor een periode van een half jaar.

Longlist met challenges
Inmiddels is er een lijst opgesteld met zo’n tien concrete klimaatgerelateerde communicatievraagstukken. Bedoeling is om daar maximaal drie uit te kiezen, om maar zo snel mogelijk van start te gaan. Het onderwerp is zo breed dat het risico bestaat dat je niet weet waar te beginnen. Vandaar deze ietwat pragmatische insteek om uit de startblokken te komen. Als je mee wilt doen aan de sessie van 8 april, dan sturen we je de longlist toe met het verzoek daar je persoonlijke top 3 in aan te geven. Met de drie meest gekozen challenges gaan we van start. Op Logeionline is een besloten platform ingericht voor de deelnemers aan het CommLab Klimaat. Het CommLab trekt samen op met het Landelijke Communicatie Netwerk Klimaat (www.lcnk.nl).