Logo Zoeken

Onderzoeksproject 'De Purpose Paradox voorbij’ wint Strategische Communicatie Challenge 2021 van Logeion

17 februari 2021De redactie

Komala Mazerant, Kristel Klaassen, Lotte Willemsen en Sanne Smit van de Hogeschool Rotterdam hebben de Strategische Communicatie Challenge 2021 gewonnen met hun onderzoeksproject 'De Purpose Paradox voorbij’. In een online sessie met andere aanvragers mochten de onderzoekers hun project pitchen voor een vakjury en de Partners van het Centrum Strategische Communicatie. De kwaliteit van de inzendingen was dit jaar zeer hoog volgens de jury en uiteindelijk werd dit project tot winnaar uitgeroepen. De winnaars ontvangen €25.000 van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion om hun onderzoeksproject in het komende jaar uit te voeren.

Winnaars Strategische Communicatie Challenge 2021 (logo CSC) 705x220.jpg

Het team van de Hogeschool Rotterdam gaat nader onderzoek doen naar communicatie over de purpose van Nederlandse organisaties. Hoewel de maatschappelijke ambities van organisaties steeds belangrijker worden in het beeld dat we van die organisaties hebben, gaat het ook vaak mis met de communicatie over purpose. De geloofwaardigheid en authenticiteit wordt geregeld ter discussie gesteld; purpose als simpele communicatietruc. Dit noemen de drie onderzoekers een ‘purpose paradox’: organisaties krijgen kritiek als ze geen maatschappelijke ambities uitspreken, maar ook als ze actief communiceren over hun purpose. De onderzoekers brengen met inhoudsanalyses van jaarverslagen en organisatiewebsites in kaart hoe organisaties zich uitspreken over hun purpose en hoe burgers op sociale media op deze communicatie reageren. Een onderzoek onder consumenten zal vervolgens duidelijk maken wanneer de purpose paradox optreedt en welke communicatiefactoren daarbij een rol spelen.

Impact van het onderzoek
De onderzoekers verwachten dat het onderzoek maatschappelijke en wetenschappelijke impact zal hebben. De resultaten dienen als input voor een Nederlandse purpose monitor, die in 2022 voor het eerst zal verschijnen. Daarnaast wil het team de onderzoeksopzet verankeren in het Rotterdamse onderwijs, zodat het onderzoek jaarlijks herhaald kan worden en de purpose monitor ieder jaar zal worden geüpdatet. Naar verwachting van de onderzoekers hebben Nederlandse communicatieprofessionals hiermee een nieuw evidence-based instrument in handen om geloofwaardiger over purpose te communiceren. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd op C-day22 en op wetenschappelijke congressen. Ook zal een wetenschappelijk artikel worden geschreven.

De Strategische Communicatie Challenge
In de Strategische Communicatie Challenge wordt onderzoekers gevraagd om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor een onderzoek dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. De Strategische Communicatie Challenge is een initiatief van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion en wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de Partners en Vrienden van het CSC. Het Centrum Strategische Communicatie van Logeion is een niet-fysiek platform dat de verbinding tussen communicatiewetenschap en -praktijk aanjaagt. De verdieping en verrijking die de ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk opleveren, geven richting aan de verdere positionering en professionalisering van het vak communicatie. De jury voor de Challenge bestond uit Christian Burgers (juryvoorzitter en bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie op de Logeion-leerstoel), Celia Noordegraaf (bestuurslid Logeion), André Manning (directeur Logeion), Jeroen Scholten (Publistat), Eric Lagerwey (Rabobank) en de vorige winnaar van de Challenge: Margot van der Goot (Universiteit van Amsterdam).