Logo Zoeken

Terugblik Enter the Firm bij kanker.nl

1 juli 2023De redactie

Meer grip krijgen op je eigen situatie en afgewogen keuzes maken is voor velen een hele opgave. Al helemaal wanneer je met kanker te maken hebt of hebt gehad. Tijdens de middagworkshop 'Enter the Firm' bij kanker.nl verdiepten deelnemers zich mede om deze reden in hoe het platform communicatieprofessionals van zorginstanties het beste kan ondersteunen. Het bieden van gepaste diensten kan per slot van rekening bijdragen aan de kwaliteit van leven van (ex-)patiënten en de samenwerking met behandelaars.

Enter the Firm - kanker (3).jpg

Hoe kun je als communicatieprofessional bijdragen aan de zichtbaarheid van patiënteninformatie van het platform kanker.nl zodat nóg meer (zorg)organisaties goed uit de voeten kunnen?Dat was de vraag welke op 1 juni 2023 centraal stond tijdens de middagworkshop 'Enter the Firm' van Logeions Vakgroep Zorgcommunicatie! Op deze inspirerende en bovenal informatieve dag, hadden diverse communicatieprofessionals die werkzaam zijn in de zorg de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van Stichting kanker.nl. Ook konden de vakgenoten hun ideeën onderling met elkaar delen tijdens deze fysieke bijeenkomst welke plaatsvond in Amsterdam. Een fysieke bijeenkomst welke volgens de aanwezigen vele interessante gesprekken opleverde. Zo postte één van de deelnemers op LinkedIn bijvoorbeeld:

''Mooi om meer te horen over wat dit platform doet voor (ex-)patiënten, hun naasten én zorgprofessionals! Daarnaast was het ook nog eens erg leuk om zelf aan de slag te gaan met de vraag hoe we patiënteninformatie nóg beter beschikbaar kunnen maken voor zorgorganisaties.'' 

Enkele foto's die de bijeenkomst goed weergeven zijn hier te vinden. 

Over Kanker.nl

Tijdens 'Enter the Firm' presenteerden Marjolijn Swart - Manager Marketing Communicatie bij kanker.nl - en Astrid Korevaar - relatiemanager bij kanker.nl - de diensten en producten welke de stichting aanbiedt. Op de website van de stichting, welke zich richt op (ex)patiënten en naasten, vindt je informatie over de ziekte zelf en leven mét en ná kanker. Daarnaast kunnen bezoekers van het platform hun ervaringen met elkaar uitwissen of om hulp/ondersteuning vragen van deskundigen. Een andere belangrijke doelgroep van kanker.nl is de doelgroep zorgprofessionals. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de ondersteuning van zorgorganisaties.

Persona van de communicatieprofessional

Nadat Marjolijn en Astrid de aanwezigen hadden geïnformeerd over kanker.nl, gingen twee groepen onder leiding van Akke Albada en Ilonka Coenraad, twee bestuursleden van Logeions Vakgroep Zorgcommunicatie, aan de slag met de persona van de communicatieprofessional. Wat motiveert deze en wat zorgt voor frustratie? De interactieve activiteit leidde tot bruikbare tips waar kanker.nl de komende tijd mee aan de slag zal gaan. Mede om deze reden is de organisatie van een vervolgbijeenkomst in gang gezet. 

Bekijk de presentatie over kanker.nl

Logeions Vakgroep Zorgcommunicatie is een open platform over de volle breedte van het vak zorgcommunicatie. Het netwerk is er voor álle communicatieprofessionals in de nulde-, eerste-, tweede- en derdelijnszorg die graag gezamenlijk willen werken aan een vraagstuk of specialisme binnen het vak. Lees meer over Logeions Vakgroep Zorgcommunicatie.