Logo Zoeken
Artikel

Afronding CommLab klimaat: veel professionele energie

30 november 2022Marjan Engelen

Dinsdag 22 november presenteerde het CommLab Klimaat haar bevindingen. De bijeenkomst, waarvoor we te gast waren bij TNO in Utrecht, was zwaar overtekend: veel vakgenoten waren nieuwsgierig naar de resultaten van dit CommLab. De honderd aanwezigen die wel een kaartje hadden bemachtigd waren getuige van een vol en gevarieerd programma. Deelnemers gingen naar huis met inzichten, tools, toezeggingen én nieuwe professionele vrienden. De energie spatte ervan af.

Klimaat CommLab.jpg

De gedachte achter de CommLabs is dat je gedurende een half jaar met een aantal vakgenoten je tanden zet in een vakinhoudelijk vraagstuk én dat het resultaat ons vak verder helpt. In het geval van het CommLab Klimaat is er gewerkt aan vier challenges: de rol en bijdrage van communicatie rondom burgerberaden; analyse van de effecten van verschillende klimaatnarratieven; de effectiviteit van bewonersgesprekken en gedragsbeïnvloeding op basis van inwonerprofielen. Harry Louwenaar, initiatiefnemer van dit CommLab: “We kijken terug op een geslaagd experiment: op basis van intrinsieke motivatie hebben we op een organische manier toch echt een aantal goede stappen gezet. Hier kunnen onze collega’s mee verder. Ik ben onder de indruk van het vele werk dat er is verzet, want iedereen heeft deze klus naast zijn gewone werk geklaard.”  

Wat is er opgeleverd?

Het team dat zich met burgerberaden bezighield heeft gewerkt aan een handleiding voor de communicatie rondom burgerberaden én een afwegingskader voor raadsleden: wanneer wel en niet een burgerberaad inzetten. Zij maakten dit samen met het Landelijk Netwerk Burgerberaad. Ook de groep die zich boog over de link tussen gedragspsychologie en inwonerprofielen heeft een indrukwekkend praktisch verhaal opgeleverd waarin je tips vindt en links naar verdere informatie over zowel gedragspsychologie als de diverse aanbieders van inwonerprofielen met de belangrijkste kenmerken. De groep die zich boog over een klimaatnarratief analyseerde diverse narratieven en kwam met een take away voor het gebruik van deze kennis. De groep die zich bezighield met het bewonersgesprek maakte een analyse aan de hand van een vereenvoudigde klantreis: wat zijn de barrières waar bewoners afhaken en welke rol kunnen communicatieadviseurs hebben om deze ‘reis’ beter te laten verlopen? Zij constateerden dat je als communicatieadviseurs vaak al enorm druk bent met het verzamelen van betrouwbare content. Een belangrijke barrière is immers tegenstrijdige en niet onafhankelijke informatie. Hun droom: goede landelijke stroomlijning en eenduidigheid in boodschappen en middelen. Deze droom legden zij ter plekke voor aan Marlon Mintjes van MilieuCentraal, Mariëtte Pasman van BZK en Eveline du Perron van het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat. Zij en velen in de zaal herkenden het probleem en zegden toe om samen met de daar aanwezigen dat ideaal dichterbij te willen brengen.

Reint-Jan Renes, de aanstichter van dit CommLab, reflecteerde aan het eind op deze rijke opbrengst. Het belangrijkste woord dat hij had gehoord was: samen. Klimaat en duurzaamheid gaan allang ver voorbij techniek; het is een sociale opgave en daarvoor is onze kennis en inzet van communicatieadviseurs van groot belang. “Werk niet alleen aan het verkleinen van je eigen footprint maar wees vooral actief met je handafdruk: praat over dilemma’s en twijfels en onzekerheden. Op die manier draag je bij aan bewustwording en sociale normering.”  Alle opbrengst is binnenkort te vinden op Logeionline.