Logo Zoeken
Blog

Nederlandse nuance

24 oktober 2022Loek Houtepen

We leven in een land waarin polderen en rekening houden met elkaar heeft geleid tot een hoog welzijn. Toch is ook in Nederland sprake van een toenemende polarisatie en in een omgeving waar schreeuwen wordt beloond met zendtijd en advertentie-inkomsten, is ophef in opkomst. Een zwartgallig begin van een blog? Juist niet, want ik zie volop kansen voor nuance! En dit is hét moment waarop wij als communicatieprofessionals de broodnodige brug naar nuance kunnen slaan. De sleutel voor het herstellen van de verbinding met de omgeving ligt namelijk bij het zoeken van overeenkomsten en dat zien we terug in de communicatietrend ‘Moreel kompas als leidraad’.

Loek Houtepen 950x635.jpg

Bruggen slaan we niet door te zenden, maar door te praten. Stakeholders kunnen we persoonlijk betrekken, gewoon op een bewonersbijeenkomst, lekker old-school. Of desnoods met een digitale bijeenkomst waar inspraak en interactie mogelijk zijn. Voor- en tegenstanders kunnen we samenbrengen en een constructief gesprek voeren. Ik kan mij meerdere avonden herinneren waar uitgesproken tegenstanders ruim in de gelegenheid werden gesteld om hun zorgen te uiten. En zowaar, bij allen volgde een genuanceerd gesprek waarin deelnemers verschillende meningen, invalshoeken, voors en tegens bespraken. Natuurlijk kan je niet altijd iedereen overtuigen. Maar wel kunnen zorgen besproken worden en kan worden toegelicht hoe je daar aandacht aan wil geven. Zo kunnen het al met al vruchtbare avonden zijn, met polderen en nuance. Heel Nederlands.


"Communicatieadviseurs zijn polderaars bij uitstek, altijd oog voor de belangen van al onze stakeholders."


Zo’n informatiemoment kost natuurlijk wel meer dan een simpel postje op Facebook met een link naar een zelfbedachte Q&A. Behalve een traytje fris en een pak koekjes, kost het vooral veel tijd. Maar de meerwaarde kan van doorslaggevend belang zijn. Want mensen echt meenemen lukt vooral als je ze betrekt, ze begrijpt en een open gesprek voert over wat hun drijfveren zijn en die van jouw organisatie. Communicatieadviseurs zijn polderaars bij uitstek, altijd oog voor de belangen van al onze stakeholders, dus het moet ons lukken om onze opdrachtgever te overtuigen van die meerwaarde van de dialoog. Zo wordt niet het schreeuwen maar de nuance beloond. Het is de investering waard!