Logo Zoeken
Blog

Voltallig bestuur hard aan werk

9 augustus 2022Wieneke Buurman

Het is midden zomer en ogenschijnlijk lijkt het wel of alles tot stilstand is gekomen. Achter de schermen gaat het werk echter gewoon door. De afgelopen maanden zijn we als Logeion-bestuur druk bezig geweest met vernieuwing. Vernieuwing van onze governance; hoe hebben we de vereniging nu georganiseerd en wat moeten – en kunnen we – doen om dat te verbeteren. Dat doen we enerzijds omdat wet en regelgeving ons verplicht de statuten aan te passen, maar ook omdat dit zittende bestuur de winkel netjes op orde wil overdragen aan haar opvolgers. Logeion doet het immers uitstekend. We groeien gestaag door, in kennisbijeenkomsten, in deelnemers, in leden, in lezers en in adverteerders.

Wieneke-Buurman-blog-2022.png

En op die groei moeten we ons aanpassen. Een vereniging van 1.500 leden vraagt een andere opzet en structuur dan een vereniging van 5.000 leden. In de C heb ik daar samen met onze interim-directeur Pierre wimmers al het een ander over aangegeven. In het najaar hopen we daar definitief vorm en inhoud aan te kunnen geven op de extra ledenvergadering. Ook als bestuur zijn we aan vernieuwing toe. Niet omdat we het niet leuk meer vinden, in tegendeel. Op de afgelopen jaarvergadering heeft het hele bestuur aangegeven graag te blijven zitten, maar simpelweg omdat voor een aantal van ons de reguliere zittingstermijnen zijn verlopen. Ja ook die van mij, als voorzitter. Daarom hebben we inmiddels het bestuur in juni versterkt met Mireille Spapens (Rode Kruis), Loek Houtepen (Rijksvastgoed Bedrijf),  Andy Wiemer (Prorail). En nu kan ik melden dat we ook de laatste open plek weer hebben opgevuld met de komst van Léonie Wolters (DPC/Aacademie voor Overheidscommunicatie). Het bestuur is hiermee weer op volle sterkte en klaar voor de verdere veranderingen die er aankomen.