Logo Zoeken
Interview

‘De oplossing ligt uiteindelijk meer bij de mensen dan bij de techniek’

5 juni 2022De redactie

Een van de hoofdgasten op C-day22 is Thijs Pepping, humanistisch trendanalist op het gebied van Nieuwe Technologieën bij SogetiLabs. We vroegen hem naar de impact van nieuwe technologieën op ons leven, op organisaties en de samenleving als geheel. “Ik denk dat samen belangrijker wordt voor communicatieprofessionals. Dit betekent het gesprek faciliteren met en tussen community’s, klanten, eindgebruikers en lagen in organisaties.”

Thijs-Pepping.jpg

We leven in een ingewikkelde tijd waar de ene crisis de andere opvolgt: een wereldwijde pandemie, een veranderend klimaat en recent de oorlog in Oekraïne. Hierdoor verschuiven machtsverhoudingen, daalt vertrouwen in instituties en ontstaan er spanningen. Wat zie jij – vanuit jouw expertise en achtergrond – als de grootste opgave waar we voor staan?
“In mijn werk focus ik op nieuwemedia-technologie en de manipulatie van de werkelijkheid hiermee. Denk aan deepfakes, chatbots met een gezicht, creatieve kunstmatige intelligentie, misinformatie en aandachtstrekkende immersive 3D-werelden. Vanuit dit perspectief is het werken aan een stevige gemeenschappelijke basis belangrijk: een gedeelde realiteitsbeleving waarin we het contact met elkaar behouden, ook als we het niet eens zijn met elkaar of veel tijd op verschillende platformen besteden.

Deze basis kan verstevigd worden vanuit de technologie via bijvoorbeeld deepfake-detectie en Bot-Or-Not-transparantie, op wereldwijd niveau via bijvoorbeeld Infodemic Management, en op organisatieniveau zoals de beslissing van marketingbureau Ogilvy om niet meer met influencers te werken, die via filters een onrealistisch schoonheidsideaal verstevigen.


“Vanuit dit perspectief is het werken aan een stevige gemeenschappelijke basis belangrijk: een gedeelde realiteitsbeleving waarin we het contact met elkaar behouden”De oplossing zal uiteindelijk veel meer bij de mensen dan bij de techniek liggen. Op elk niveau, van individu tot organisatie tot overheid zal men moeten nadenken over realiteitsethiek, eigen standpunten innemen en een realiteitenkompas ontwikkelen om door de vele nieuwe echt-nep nuances te navigeren.”

Complexe opgaven kun je niet zelf oplossen. Je moet multidisciplinair met elkaar aan de slag, samen met direct betrokkenen. Wat zie jij als een belangrijke rol voor communicatieprofessionals?
“De inhoud en vorm van communicatie beïnvloeden het vertrouwen en wantrouwen. Ik denk dat samen belangrijker wordt voor communicatieprofessionals. Dit betekent het gesprek faciliteren met en tussen community’s, klanten, eindgebruikers en lagen in organisaties. Het gebruiken en faciliteren van het gebruik, van synthetische media kan hierin helpen. Bijvoorbeeld in het visualiseren van gedachten via een creatieve AI-app als DALL·E 2, of het maken van videotutorials zoals Miss Excel op TikTok doet.”Een dilemma is een aanstormende stier met twee horens, iedere keuze is pijnlijk. Als je momenteel naar je eigen werk kijkt, wat is voor jou een dilemma waar je hoofdbrekens van krijgt?
“Hoe zorgen we ervoor dat we de nuances tussen echt en nep op waarde kunnen blijven schatten? Dat we de risico’s in kaart brengen en hiernaar handelen maar óók de kansen volop benutten? En hoe kunnen we hier een nieuwe taal voor ontwikkelen die ons helpt om te navigeren in deze intense realiteitenwirwar? Want die wirwar, die blijft!”

Op 23 juni 2022 spreekt Thijs Pepping op C-day22, het nationaal vakcongres voor communicatieprofessionals, dat plaatsvindt in Spant te Bussum.

Kom meer te weten over C-day22 en bemachtig jouw ticket