Logo Zoeken
Artikel

Voorzitter van Jonge Klimaatbeweging wil mensen inspireren

11 januari 2022De redactie

Klimaatcommunicatie staat bovenaan veel prioriteitenlijstjes van vakgenoten in 2022. Dat blijkt ook uit de overweldigende belangstelling voor het college van Reint Jan Renes op 8 februari. Alle communicatie-inspanningen zijn gericht op het beïnvloeden en veranderen van gedrag. Gedragswetenschapper Renes geeft in het college een analyse van de opgave, de tijdgeest en de rol die communicatie kan en moet gaan spelen bij klimaatvraagstukken. Wil communicatie van betekenis zijn bij deze grote maatschappelijke opgave, dan zal zij op zoek moeten naar een nieuw narratief. Het is niet toevallig dat we Aniek Moonen, voorzitter Jonge Klimaatbeweging, hebben gevraagd om als gespreksleider en sparring partner van Reint Jan op te treden. Welk appel doet de klimaatopgave op onze professionaliteit? Als appetizer voor het college alvast en korte Q&A met Aniek Moonen.

Klimaatcommunicatie 705x220.jpg

Laten we beginnen bij het begin: wie is Aniek Moonen?
“Ik ben Aniek, 24 jaar, en ik woon op het moment in Den Haag. Vanuit Noord-Brabant verhuisde ik hierheen voor mijn bachelorstudie aan het Leiden University College. Hier studeerde ik af in Governance, Economics & Development, met een minor in Sustainability. Afgestudeerd in februari 2020 jeukten mijn vingers om in de praktijk aan de slag te gaan met onze duurzaamheidsopgave. Ik googelde op ‘jongeren en klimaat’ en kwam zo terecht bij de Jonge Klimaatbeweging. Toevallig hadden ze toen een bestuursvacature open staan. En nu 1,5 jaar later ben ik voorzitter.”

Kun je ons vertellen over het moment waarop jij aan het denken werd gezet over het klimaat?
“Het domino-effect begon toen ik tijdens een reis twee Amerikanen ontmoette die plantaardig aten vanwege klimaatverandering. Ik kende al wel mensen die ervoor kozen vlees te laten staan vanwege dierenleed, maar nog niet uit zorg voor het klimaat. Zij legden uit dat ze dat doen omdat het beter is voor je gezondheid, maar ook beter voor de planeet en het klimaat. Dat zette mij aan het denken en ik ben vervolgens documentaires gaan kijken en boeken gaan lezen over de impact van ons voedsel. Ik besloot daarna om alleen nog plantaardig te eten. Tegelijkertijd startte mijn studie in Den Haag, waar ik met vrienden steeds vaker discussies had over duurzaamheid. Ook mijn vakken gingen hierover. Heel leuk dus, dat zo’n ontmoeting en gesprek met twee mensen mij zo heeft geïnspireerd en invloed op mij heeft gehad.”

Je bent voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, een functie waar je veel tijd in steekt. Kun je ons wat meer vertellen over je ambities?
“Ik startte in 2020 bij de Jonge Klimaatbeweging in de hoop dat deze organisatie mij kon afhelpen van mijn gevoelens van machteloosheid. En dat lukte. Ik realiseerde me snel hoe je als individu, als je je maar omringt met gelijkgestemden, grote invloed kan uitoefenen op het klimaatdebat. Na anderhalf jaar in verschillende bestuursfuncties te hebben gewerkt, was ik klaar voor het voorzitterschap. Als voorzitter hoop ik mensen te kunnen raken en inspireren. Helaas gebeurt het niet vaak dat de leiders van vandaag in contact komen met jongeren en luisteren naar hun perspectieven en ideeën. Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging krijg ik die kans wél en die wil ik maximaal benutten. Het is voor mij geen optie om bij de pakken neer te zitten en ons ongelukkige lot te aanvaarden: we hebben nu nog een kans om de impact van klimaatverandering, zowel hier en nu als later en elders, te minimaliseren. Ik ben bereid elke minuut van mijn dag, maand en jaar te investeren in dat doel. Dat doe ik nu bij de Jonge Klimaatbeweging, maar wie weet straks vanuit het ministerie, de Tweede Kamer of een bestuurskamer.”

Tipje van de sluier: wat hoop je op te halen uit het college van Reint Jan Renes dat je gaat modereren?
“Ik heb vaker samengewerkt met Reint Jan en weet dat hij door zijn unieke achtergrond en specialisatie mensen enorm kan prikkelen. Reint Jan zal écht nieuwe ideeën en perspectieven naar de groep brengen, die ze waarschijnlijk nog nooit eerder hebben gehoord. Als moderator hoop ik een goed gesprek op te halen met Reint Jan en er samen met het publiek achter te komen wat dé sleutel is tot effectieve duurzaamheidscommunicatie. Wat we nu doen, werkt niet. Maar hoe moet het dan wel?”

Meer informatie over deze bijeenkomst vind je hier.