Logo Zoeken
Blog

The Passion

6 april 2021André Manning

Het was best wel een bijzondere televisieavond afgelopen donderdag. Op de ene publieke zender de jaarlijkse uitzending van The Passion, hét muzikale paasevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Dit jaar natuurlijk coronaproof. Tegelijkertijd kon je ook “live” aanwezig zijn bij een andere vorm van The Passion, in de vergadering van de Tweede Kamer. Natuurlijk zonder het sterven, maar wel met het lijden en min of meer een opstanding. In de Whatsapp-berichtjes die ik de afgelopen dagen langs zag komen, gingen de vergelijking met het Paasverhaal nog verder, ook de haan die drie keer kraaide kwam langs. Net als al die andere creatieve inhakers.

Andre Manning blog.jpg

Het zijn natuurlijk bijzondere tijden voor onze democratie die zich de laatste jaren stevig heeft verankerd in de uitgangspunten van het liberalisme. Een democratie die de laatste tijd steeds meer piept en kraakt. Het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie was daar opnieuw een voorbeeld van. Een voorbeeld waarvan we allemaal kunnen leren en opnieuw er stil bij kunnen staan wat er voor nodig is om een democratie goed te laten functioneren. En waar iedereen zijn of haar rol kan en moet vervullen. Daar hoort ook bij dat er fouten worden gemaakt. Als er maar van wordt geleerd, dat is het mooie van onze democratie.

Maar helaas, de liberale democratie die wij ook in ons land kennen, lijkt steeds meer onder vuur te liggen. En heeft in sommige landen inmiddels plaatsgemaakt voor een politiek systeem waarin traditionele vrijheden en rechten soms onder druk komen te staan. Waar leiders opstaan die zich steeds meer macht toe-eigenen.

De Duits-Amerikaanse politicoloog Yascha Mounk laat dat op confronterende wijze zien in zijn boek 'The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It' dat in 2018 verscheen. Volgens Mounk is de liberale democratie gegrondvest op twee pijlers: de wil van het volk en bescherming van de individuele vrijheden. Mounk waarschuwt voor een crisis in de huidige liberale democratie door de opkomst van het populisme. Hij laat zien dat wij inmiddels snel gewend zijn geraakt aan vreedzame tijden, waarin het (nog) normaal is dat je van gedachten wisselt via democratische instituties en de rechtsstaat onbedreigd lijkt. Laten we dat koesteren en en ervoor zorg dragen dat we de dialoog en het debat aan blijven gaan. Ook al gaat dat soms gepaard met lijden.