Logo Zoeken

Ons vak heeft baat bij goed werkende lokale media

25 november 2020Wieneke Buurman

De lokale waakhond van de democratie heeft het moeilijk. In veel gemeenten zijn de lokale printmedia opgeheven, opgegaan in grotere gehelen of verworden tot advertentieblaadjes. Er is fors bezuinigd door uitgevers op verslaggeving, drukkosten en logistieke kosten. Lokale omroepen zenden steeds minder uit. En daardoor worden lokale overheden nauwelijks meer kritisch gevolgd door professionele media. Inwoners krijgen geen objectieve informatie meer over hun directe omgeving en hoe deze wordt bestuurd.

Foto Wieneke Buurman nov-2020 705x220.jpg

En dat is geen goede ontwikkeling, zien ook twee onafhankelijke raden van advies in Den Haag: de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Zij vinden dat lokale democratie en samenleving goede media nodig hebben, zowel print, als omroep en online. Lokale en regionale media, stellen zij, informeren en verbinden. Die functies staan al langere tijd onder druk. Zij pleiten daarom voor concrete afspraken over kwaliteit en samenwerking. Ook moet er meer geld vanuit het rijk beschikbaar komen voor lokale omroepen. En er moet een landelijk fonds komen voor regionale en lokale media. 

Ook communicatieprofessionals hebben baat bij goed functionerende lokale media. Collega’s bij gemeenten kunnen in samenwerking met journalisten van lokale media mooie dingen doen om met hun inwoners te communiceren. Dat blijft niet beperkt tot verslaggeving van de raadsvergadering of wat er besloten is in de wekelijkse collegevergaderingen. Dat gaat ook over participatie. Of over het bestrijden van polarisatie. Of het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheid. Of zelfs het informeren van de eigen inwoners over wat er binnen de gemeente speelt. Samen met de eigen gemeentelijke kanalen vormen lokale media een stevige basis voor een mooie middelenmix.