Logo Zoeken

Partners van het Centrum Strategische Communicatie pakken Big Data-handschoen op

5 december 2018Celia Noordegraaf

Partners van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) en de Leerstoel van Logeion maken wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de praktijk mede mogelijk. Niet meer dan logisch dat zij als eerste de resultaten te horen krijgen van het onderzoek dat Piet Verhoeven samen met Jeroen Jonkman en Nelleke Keuper in opdracht van Logeion heeft uitgevoerd. Welke rol speelt Big Data in het communicatievak? Tijdens de partnermeeting op 28 november 2018 leverde die vraag een intrigerend antwoord op. 

Partnermeeting-28nov2018-705x220.jpg

De onderzoekers bestudeerden allereerst wat in de wetenschappelijke literatuur hierover bekend is. Daarbij bleek dat het onderwerp Big Data in de journalistieke vakliteratuur veel meer aandacht krijgt, dan in de communicatietijdschriften. Diepte-interviews met communicatieprofessionals en een nadere analyse van de resultaten van de European Communication Monitor leverden nader bewijs voor de stelling dat communicatieprofessionals over het algemeen nog weinig gebruik maken van (Big) Data in hun vak. Een schokkende conclusie nu Big Data en Artificial Intelligence in alle disciplines worden toegepast. Marketing loopt daarin ver voor op Communicatie, zo lijkt het, waardoor communicatieprofessionals het risico lopen op het tweede plan te komen in organisaties.

Big Data en strategie
Uit de literatuur blijkt dat Big Data op verschillende manieren wordt ingezet. Strategische besluitvorming in organisaties vindt meer en meer plaats op basis van data. Big Data wordt ingezet om behoeften van stakeholders te ontdekken en algemeen publiek te segmenteren tot individu. Dagelijkse beslissingen worden ondersteund door middel van algoritmes en ook ontstaat innovatie op basis van data. Uitdaging voor communicatieprofessionals is naast een gebrek aan tijd en kwalitatieve data, het ontbreken van analytische en technische vaardigheden. Hier ligt een kans voor het Centrum Strategische Communicatie om de kloof dichten. We gaan op zoek naar goede praktijkvoorbeelden en inventariseren welke modules op dit gebied bij de onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden aangeboden. Ook nemen we het initiatief om te komen tot een inspirerende module waar communicatieprofessionals zich kunnen bijscholen op het gebied van data analytics.

Nieuw onderzoek
Door het CSC is een pitch uitgeschreven waarbij voorstellen kunnen worden ingediend voor onderzoek dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag uit de beroepspraktijk: de Strategische Communicatie Challenge. Logeion daagt onderzoekers uit om met een onderzoeksvoorstel te komen dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. De periode om pitches voor te bereiden is wellicht te kort gebleken. Daarom is besloten om de inzendtermijn te verlengen tot 1 maart 2019.

Nieuws
Verheugend is dat drie nieuwe partners zijn toegetreden tot het CSC: Vrije Universiteit, Radboud Universiteit en Hanzehogeschool. Ander CSC-nieuws: de selectieprocedure voor de bijzonder hoogleraar is bijna afgerond. Er waren veel goede kandidaten waaruit uiteindelijk één persoon naar voren is gekomen die is voorgedragen aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Het wachten is nu op het CvB-besluit. Noelle Aarts die de Leerstoel tot september 2017 bekleedde is benoemd tot erelid van Logeion.