Doe mee aan de Strategische Communicatie Challenge

Wetenschap_705x220.jpgmaandag 19 november 2018 14:29

Het afgelopen jaar is door dr. Piet Verhoeven en een aantal onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Logeion een onderzoek uitgevoerd naar de rol van communicatie ten aanzien van Big Data in de boardroom. Op 28 november presenteert Verhoeven de resultaten van het onderzoek aan de partners van het Centrum Strategische Communicatie. Ook het komend jaar wil Logeion weer een onderzoek laten uitvoeren door partner-onderzoeksinstellingen. Zij worden van harte uitgenodigd met voorstellen te komen. Een Dragon’s Den bestaande uit twee partners (corporate en bureau), twee vertegenwoordigers van het Logeion-bureau en -bestuur en een vertegenwoordiger wetenschap beoordelen de voorstellen.

Door Celia Noordegraaf

Wat houdt de Strategische Communicatie Challenge in?
Logeion daagt onderzoekers uit om met een onderzoeksvoorstel te komen dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. Het idee is dat je in circa 5 minuten het voorstel presenteert, waarna vragen kunnen worden gesteld door de Dragon’s Den. Het voorstel hoeft geen tot in de puntjes uitgewerkt projectvoorstel te zijn, maar moet een idee geven van de mogelijke impact van je onderzoek. Na de selectie door de Dragon’s Den zal er gelegenheid zijn om een en ander uit te werken in een projectvoorstel, waarover door het AB van Logeion een besluit genomen kan worden.

Je pitch wordt beoordeeld door een Dragon’s Den bestaande uit een vertegenwoordiger van het bureau van Logeion (André Manning), het bestuur (Celia Noordegraaf), twee partners (één uit de bureauwereld, één vanuit de corporates) en een vertegenwoordiger vanuit de wetenschap.

Waarover moet dat onderzoek gaan? 
Mogelijke thema’s waaraan gedacht kan worden:

  • Professionalisering van communicatie
  • Uitdagingen van big data en AI
  • Corporate communications in an agile organisation
  • Crisiscommunicatie en social media
  • Uitdagingen rond diversiteit
  • Communicatie en gedragsverandering

Kijk bijvoorbeeld of uit je eigen onderzoeksgebied een interessante vraag voortkomt voor Logeion, waar je een aantal van je mensen gedurende een half jaar op zou kunnen/willen zetten.  De relevantie voor Logeion wordt hoger wanneer het thema relevant is voor een brede groep communicatieprofessionals. Je kunt natuurlijk ook partners vragen, wat zij interessant zouden vinden.

Waaraan moet het onderzoeksvoorstel voldoen? 
De onderzoekseisen zijn:

  • Verzamel en analyseer empirische data met een onderzoeksmethode die past bij de vraag (kwalitatief of kwantitatief)
  • Idealiter is het onderzoeksresultaat relevant voor de praktijk én de wetenschap
  • Praktische relevantie: het onderzoeksresultaat wordt samengevat in een handzame overzichtsheet (management summary/infographic) die kan worden gedownload via de website van Logeion ten behoeve van de communicatiegemeenschap. Zoals de Academic Society dat bijvoorbeeld doet met diens Communication Snapshots.  
  • Wetenschappelijke relevantie: het onderzoek resulteert in een academische bijdrage die tenminste kan worden aangeboden op het Etmaal van de Communicatie (eind jan/begin februari 2020) en zo mogelijk aan een wetenschappelijk tijdschrift dat in aanzien staat bij vakgenoten.


Wat is de planning van het onderzoek?
De resultaten van het onderzoek worden in november 2019 gepresenteerd aan de partners van de Leerstoel en in juni 2020 op C-DAY20.

Welke budget is beschikbaar? 
Budget: € 25.000

Wie mogen er pitchen? 
Onderzoekers van Partners van het Centrum Strategische Communicatie mogen pitchen. Dat zijn: Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit en Research, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Avans. Staat jouw instelling niet in het rijtje? Benader je afdelingshoofd en geef aan dat het belangrijk is bij dit initiatief aan te sluiten. De kosten voor een onderzoeksinstelling bedragen €1000,- per jaar.  Download de flyer voor meer informatie. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan voor 01 maart 2019 contact op via info@logeion.nl en laat weten wie er komt pitchen!

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Flyer Partners van het CSC.pdf809,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug