Voorwaarden en reglement

Voorwaarden en reglement lidmaatschap / Opzeggen

  • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander.
  • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap, ook als de werkgever de contributie betaalt. Logeion kent geen bedrijfslidmaatschappen, maar het bedrijf kan de factuur wel betalen.
  • Als je van baan verandert, geef dit dan tijdig aan ons door zodat wij de gegevens actueel kunnen houden. Daarbij graag aangeven wat het nieuwe factuuradres wordt, anders zijn wij genoodzaakt de contributienota naar je privéadres te sturen.
  • Je kunt je eigen gegevens bijwerken via 'Mijn Logeion'.

Bekijk het volledige huishoudelijk reglement (PDF) voor de lidmaatschapsvoorwaarden. De rechten en plichten van de leden vind je in de statuten (PDF).

Onze privacyverklaring kun je hier downloaden.

Opzeggen
Lidmaatschap opzeggen? Doe dit per e-mail naar info@logeion.nl en uiterlijk 1 december: vier weken voor het nieuwe boekjaar. Wordt een lidmaatschap later opgezegd, dan loopt het lidmaatschap door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging wordt door ons per e-mail bevestigd en is alleen dan geldig. Mocht je binnen één week deze bevestiging niet ontvangen hebben, laat het ons dan weten.