Logo Zoeken
Strategische communicatie

'Weerstand in kaart' wint Strategische Communicatie Challenge 2023

19 april 2023Rianne Pasman

Marieke Fransen heeft samen met haar teamgenoten Lisa Vandeberg en Adriaan Denkers de Strategische Communicatie Challenge 2023 gewonnen met het onderzoeksvoorstel 'Weerstand in kaart'. Het onderzoeksteam van de Radboud Universiteit gaat een instrument ontwikkelen dat weerstand bij gedragsverandering in kaart brengt.

CSC 2023.png

Het onderzoeksproject van de Radboud Universiteit is door de jury tot winnaar uitgeroepen vanwege de uitstekende methodologische opzet en de heldere 'deliverables' voor de wetenschap en de dagelijkse praktijk. De winnaars ontvangen 25.000 euro van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion om hun onderzoeksproject in het komende jaar uit te voeren.

Het onderzoeksteam gaat nader onderzoek doen naar de weerstand die bij mensen ontstaat wanneer wordt verwacht dat zij hun gedrag aanpassen. Redenen om niet mee te gaan in een verandering kunnen verschillend zijn: je voelt je bedreigd in je persoonlijke vrijheid, bent bang voor de verandering of weet niet hoe je het aan moet pakken. Met behulp van literatuuronderzoek en expertmeetings brengen de onderzoekers de belangrijkste vormen van weerstand in kaart. Op basis van de opgedane kennis ontwikkelen ze een vragenlijst die de verschillende vormen van weerstand kan meten.

Impact van het onderzoek
De onderzoekers verwachten dat het instrument een maatschappelijke en wetenschappelijke impact gaat hebben. Op dit moment bestaat er nog geen instrument om diverse vormen van weerstand te meten en te onderscheiden. In de toekomst krijgen communicatieprofessionals dit instrument in handen, dat inzicht kan bieden in de weerstand bij gedragsverandering. Deze inzichten helpen bij het kiezen van een effectieve communicatiestrategie die weerstand kan verminderen. De resultaten worden in 2024 gepresenteerd tijdens het wetenschappelijk congres 'Etmaal van de Communicatie'. Ook worden de bevindingen gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel en samengevat in een publicatie in de whitepaper-reeks CSC Insights.

De Strategische Communicatie Challenge
In de Strategische Communicatie Challenge vraagt Logeion onderzoekers om een onderzoeksvoorstel in te dienen dat antwoord geeft op een actuele, relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. De Challenge is een initiatief van het Centrum Strategische Communicatie van Logeion en is mogelijk door de bijdragen van de Partners en Vrienden van het CSC. Het Centrum Strategische Communicatie is een platform dat de verbinding legt en aanjaagt tussen de communicatiewetenschap en -praktijk. De verdieping en verrijking die de ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk opleveren, geven richting aan de verdere positionering en professionalisering van het communicatievak.

De jury van de Challenge bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de praktijk en de wetenschap: Christian Burgers (juryvoorzitter en bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie op de Logeion-leerstoel), Mariëtte Pasman (bestuurslid Logeion), Celia Noordegraaf (ambassadeur CSC), Jeroen Scholten (Publistat), Chris Kersbergen (Rabobank), Ivar Vermeulen (Vrije Universiteit Amsterdam) en de winnaar van de Challenge 2022, Sandra Jacobs (Universiteit van Amsterdam). 

De resultaten van het onderzoek naar issuecommunicatie ‘In het oog van de Orkaan’ (winnaar 2022) worden gepresenteerd op 5 oktober 2023. Ook verschijnt dan een whitepaper: CSC Insights III.