Logo Zoeken

Onder Professoren over ethiek en communicatie

22 maart 2022Celia Noordegraaf

Alle activiteiten van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) kunnen plaatsvinden dankzij de belangeloze steun van Partners en Vrienden. Jaarlijks treffen zij elkaar tijdens een bijzondere bijeenkomst speciaal voor hen: ‘Onder Professoren’. Op 20 juni 2022 is het weer zover met een bijzonder programma.

CSC-Onder-Professoren.png

We zijn deze avond te gast bij IDTV+, een contentmarketingbureau gespecialiseerd in storytelling en experiences. Gastvrouw Inge den Hartog, hoofd van IDTV+, ontvangt ons in haar bijzondere pand, een oude drukkerij die is veranderd in een inspirerende werkomgeving.

Rond het thema Ethiek en Communicatie gaan we in gesprek met topwetenschappers over de nieuwste inzichten uit hun onderzoek. De formule is simpel. Exclusief gezelschap. Tafels van circa 10 personen. Drie hoogleraren presenteren kort (10 minuten) na elkaar relevante inzichten uit hun onderzoek. Zij eindigen hun presentatie met een vraag of een dilemma, waarover tijdens het diner van gedachten gewisseld gaat worden. De hoogleraren wisselen bij elke gang.

De deelnemers zijn onder het genot van een diner in de gelegenheid met drie hoogleraren intensief te spreken onder leiding van een Logeion-moderator. De hoogleraren reflecteren met drie tafels over hun vraag.

Het onderwerp ‘ethiek’ is gekozen vanwege het toenemend aantal vraagstukken op het gebied van ethisch handelen. Als adviseurs over de te volgen communicatiestrategie, ontwerpers van campagnes en facilitatoren van debat en dialoog zijn wij van grote invloed op het ethisch handelen van de organisaties waarvoor wij werken.

Wie zijn de ‘professoren’ die een college geven? We hebben een aantal prachtige sprekers!
Dr. Bert Bakker is Associate Professor met aandacht voor goede onderzoekspraktijken aan de Amsterdam School of Communication Research van de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in de psychologische wortels van de politieke overtuigingen van burgers. Hij bestudeert vooral de rol van persoonlijkheid en emoties bijvoorbeeld in de politiek. Daarnaast is hij gemotiveerd om zo transparant mogelijk te werken en anderen te stimuleren hetzelfde te doen. Bakker maakt deel uit van de programmagroep Political Communication & Journalism. Met Rens Vliegenthart en Claes de Vreese deed hij aan een onderzoek naar gevolgen voor vertrouwen en democratische processen door verschuivingen in de informatievoorziening tijdens Covid-19. Tijdens Onder Professoren zal hij het met name gaan hebben over de rol van emotie in communicatie.

Prof. dr. Hedwig te Molder is behalve gasthoogleraar Wetenschapscommunicatie aan de WUR, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij de Groep Taal en Communicatie leidt. Ze bestudeert hoe mensen wetenschappelijke en technologische kwesties in hun dagelijks leven communiceren, met behulp van discursieve psychologie en gespreksanalyse. Ze heeft een speciale focus op de veranderende rol van experts en expertise in een zogenaamde 'post-truth' samenleving. Op deze controversiële gebieden ligt haar toegepaste interesse bij het maken van de verschuiving van debat naar dialoog.

Samen met Noëlle Aarts (Radboud Universiteit) richtte ze het Centre for Dialogue op. In haar inaugurele rede van 29 september jl. pleitte ze voor een gesprek over waarden. Het publieke debat is te verwetenschappelijkt, denkt Te Molder. Feiten zijn niet onbelangrijk zijn maar er is tegelijkertijd aandacht nodig voor veelal verborgen moraliteiten. Tijd voor het doorbreken van onze waardenschaamte dus. Beluister alvast deze uitzending op Radio 1. Zie ook https://research.vu.nl/en/persons/hedwig-te-molder

Prof. dr. Zeger van der Wal is aangesteld als bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij bekleedt de Ien Dales Leerstoel. Hij houdt zich bezig met de rollen, waarden en competenties van de publieke manager in een veranderende arbeidsomgeving. Ambtelijk vakmanschap en het belang van kernwaarden en integriteit hebben daarbij zijn bijzondere aandacht. Zijn boek The 21st Century Public Manager gaat over vraagstukken als het omgaan met verschillende stakeholders. Hoe communiceer je met assertieve groepen die geen beleidstaal spreken en wantrouwend staan tegenover de overheid? Meer over hem op zijn website: https://zegervanderwal.com/nl/

Prof. Christian Burgers is sinds 1 maart 2019 bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt de zogenaamde Logeion-leerstoel. Op dit moment is hij daarnaast universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1 december 2021 wordt hij hoogleraar Communicatie en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich onder meer op overtuiging en betekenisgeving van maatschappelijke issues via taal. Op deze avond reflecteert hij vanuit zijn rol als hoogleraar Strategische Communicatie op de uitkomsten van de discussie.

Partner of Vriend worden?
Het Centrum Strategische Communicatie ontwikkelt zich meer en meer als een inspirerend netwerk dat onszelf en ons vak naar een hoger niveau brengt. Meer weten? Download onze flyer of stuur een mail naar ambassadeur Celia Noordegraaf, cnoordegraaf@logeion.nl