Logo Zoeken

Logeion en het publieke debat

15 december 2021De redactie

Geregeld krijgen het bestuur en het bureau van Logeion van leden de vraag waarom Logeion geen actieve rol speelt in het publieke debat. En waarom de vereniging geen stelling neemt in traditionele en digitale media rondom kwesties waar het communicatievak onderdeel van de discussie is. Dat is een bewuste keuze van het bestuur en dat heeft te maken met het feit dat Logeion zo divers is qua achterban dat het bijna onmogelijk is om namens iedereen die lid is van Logeion te spreken.

Logeion publiek debat.png

Wanneer je als vereniging stelling neemt zou het ene lid zich er in herkennen en het andere lid wellicht niet. De positionering van Logeion krijgt op een andere manier vorm en die is gericht op de ontwikkeling van het vak en van de individuele professional. Dat doen we op verschillende manieren waarbij het uitgangspunt kennisoverdracht is. Dat komt ook iedere keer naar voren in de ledenonderzoeken en in individuele gesprekken, en dat past ook prima bij het karakter van de vereniging; Logeion is een beroepsorganisatie en geen brancheorganisatie. Om dit nog duidelijker te maken is dit uitgangspunt nog sterker verankerd in onze positionering, die je ook op de website kunt lezen: https://www.logeion.nl/over-ons