Logo Zoeken

Consortium van partners sleept onderzoekssubsidie in de wacht

31 oktober 2021Celia Noordegraaf

Een onderzoeksproject dat zich specifiek richt op de energietransitie in Nederland, één van de grootste communicatie-uitdagingen van de komende decennia, heeft een belangrijke onderzoekssubsidie binnengehaald. Christian Burgers, onze Logeion-hoogleraar, en Jeroen Jonkman (Universiteit van Amsterdam) hebben het initiatief genomen om een KIEM GoCI-beurs van NWO aan te vragen voor het onderzoeksproject "De energietransitie in Nederland: Visies vanuit de publieke sector, energiemarkt en burgers".

xEnergietransitie705x220

Een KIEM GoCI-beurs stelt onderzoekers van de universiteit in staat om samen met consortiumpartners een maatschappelijk issue te bestuderen. Vanuit het Centrum Strategische Communicatie zijn de Maatschap voor Communicatie, Communicatie Bureau Podium, Leene Communicatie, Shell, TenneT  en Logeion consortiumpartners bij de aanvraag.

Het project brengt visies van verschillende stakeholdergroepen (overheid, energiesector, burgers) op de energietransitie in kaart. De resultaten van dit project zullen laten zien welke aspecten van de energietransitie door welke stakeholders saillant gemaakt worden, en welke aspecten onderbelicht blijven. Deze resultaten bieden vervolgens een aanzet tot optimalisering van communicatie over de energietransitie binnen deze groepen. Het onderzoeksproject loopt van oktober 2021 t/m september 2022, en de belangrijkste resultaten zullen t.z.t. uiteraard binnen het CSC worden gedeeld. Lees meer over dit onderzoeksproject.