Logo Zoeken
Logeion

Het Centrum Strategische Communicatie is de brug tussen communicatiewetenschap en -praktijk

18 september 2019De redactie

Een opvallende conclusie uit het recente ledenonderzoek is dat het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion nog relatief onbekend is. Zeven van de tien leden die aan het onderzoek hebben meegedaan zeggen het CSC niet te kennen. En dat is jammer. De verdieping en verrijking die het CSC oplevert zorgen namelijk voor verdere positionering en professionalisering van het communicatievak. Kom te weten wat het CSC (voor Logeion-leden) doet!

Logeion-leerstoel hoogleraar Noelle Christian CSC 705x220.jpg

Wat is en doet het CSC nu eigenlijk?
Het Centrum Strategische Communicatie is een aantal jaren geleden in het leven geroepen en is een niet-fysiek platform dat de communicatiewetenschap en communicatiepraktijk met elkaar verbindt, met als doel:
- Ontwikkeling van het vakgebied strategische communicatie;
- Bijdragen aan positionering en profilering van het communicatievak;
- Organiseren van (nieuwe) activiteiten die het vak naar ‘the next level’ brengen;
- Beroepsgroep inspireren om continu te werken aan de eigen professionalisering;
- Kennisdeling, kennisontwikkeling en een ‘learning community’ realiseren.

De achterliggende gedachte van het CSC is: door het vak communicatie naar een hoger niveau te brengen, een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het Centrum wordt mogelijk gemaakt door ruim twintig Partners van het CSC uit de praktijk (bedrijfsleven en bureaus) en de wetenschap en het onderwijs (hogescholen en universiteiten) en een groep Vrienden van het CSC die bovenstaande doelen helpen realiseren door onderstaande activiteiten mogelijk te maken.

Wat zijn de activiteiten van het CSC?

 • Leerstoel Strategische Communicatie
  Hart van het CSC is de Leerstoel Strategische Communicatie, ook wel de Logeion-leerstoel genoemd. De Leerstoel wordt bekleed door een hoogleraar die zich inzet voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Hoe? Door het geven van onderwijs en het begeleiden van promovendi, maar ook door tal van optredens bij (boek)presentaties, in adviesraden, bij congressen en andere bijeenkomsten. Logeion maakt sinds 2008  deze bijzondere Leerstoel mogelijk aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen negen jaar is de Leerstoel bekleed door Noelle Aarts. In maart 2019 nam dr. Christian Burgers, specialist op het gebied van strategisch communiceren via taal, als nieuwe bijzonder hoogleraar plaats op de Leerstoel.
 • Strategische Communicatie Challenge
  Via de Strategische Communicatie Challenge daagt het CSC onderzoekers uit om een (idee voor een) onderzoek op het gebied van strategische communicatie in te sturen. Het winnende onderzoek ontvangt steun van het Centrum. In 2018 werd door het CSC het onderzoek van Piet Verhoeven c.s. naar de invloed van big data op het vak volgens communicatieprofessionals mogelijk gemaakt. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek was dat Nederlandse communicatieprofessionals zich nadrukkelijker bezig moeten houden met onderzoek en big data en wat deze betekenen voor hun professie. Dit jaar werd de challenge door Margot van der Goot (Universiteit van Amsterdam) gewonnen. Zij mag €25.000 besteden aan een kwalitatief onderzoek met als doel diepgaand inzicht te krijgen in hoe consumenten klantenservice via een chatbot ervaren. Omdat het onderzoek naar desinformatie van Sander Hermsen (Hogeschool Utrecht) in samenwerking met Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie van Fontys in Tilburg en start-up DROG de jury ook erg aansprak, kregen zij een extra stimuleringsprijs van €7.500 toegekend.
 • CommunicatieColleges
  Regelmatig vinden onder de vlag van het CSC CommunicatieColleges plaats. Uniek kenmerk van de CommunicatieColleges is een wetenschapper die praktijkcollege geeft op basis van inzichten uit onderzoek. Zoals bijvoorbeeld het CommunicatieCollege , ‘Gedragsbeïnvloeding: Leren van Cialdini’ door Reint Jan Renes,  en ‘Design Thinking & corporate communicatie’ i.s.m. HollandSpoor, TU Delft, Erasmus Universiteit en Fontys Hogescholen. In de toekomst staan in ieder geval al CommunicatieColleges van Betteke van Ruler, Cees van Riel en Christian Burgers op het programma van Logeion.
 • Onder Professoren
  Onderzoekers en docenten (van universiteiten, hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen) en communicatieprofessionals verkennen elkaars werkterrein, delen kennis en ontwikkelen samen relevante onderzoeksvragen binnen het CSC. Dit is mogelijk tijdens bijvoorbeeld de bijeenkomst ‘Onder Professoren’ die twee keer per jaar plaatsvindt. Tijdens Onder Professoren gaan de Partners en Vrienden van het CSC in gesprek met elkaar en met verschillende topwetenschappers die de nieuwste inzichten uit hun onderzoek delen. Bij de laatste Onder Professoren waren  prof. dr. ir. Ionica Smeets (Universiteit Leiden), dr. Margot van der Goot (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Enny Das (Radboud Universiteit) de sprekers. Tijdens deze avond leerden de aanwezigen over interpretatieverschillen, het nocebo-effect en chatbots. En samen bespraken ze de bijbehorende uitdagingen die volgens hen moeten worden aangepakt in het communicatievak met betrekking tot deze onderwerpen.
 • En zo veel meer!
  Naast de huidige activiteiten heeft het CSC nog vele ideeën en plannen voor de toekomst, zoals een scriptieprijs, hackaton en een Strategische Communicatie Challenge voor studenten. Stay tuned!


Partners van het CSC zijn cruciaal!
Zonder de hulp van de partners van het CSC zou er bijvoorbeeld geen Logeion-leerstoel zijn en wordt het een stuk minder gemakkelijk om als beroepsvereniging de brug te slaan tussen communicatiewetenschap en de praktijk. Een brug die niet alleen leuk is, maar ook noodzakelijk is voor een kruisbestuiving, zodat alle betrokkenen weten wat er in hun wereld speelt en om het vak te blijven ontwikkelen. Bekijk onderstaande video waarom Partners en Vrienden bij het CSC zijn betrokken. 
Meer informatie over het Centrum Strategische Communicatie vind je in de flyer over Partners van het CSC, de flyer over Vrienden van het CSC en op de website. Heb je interesse om Partner of Vriend te worden en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur een mailtje naar: partnerships@logeion.nl.