Logo Zoeken

Onderzoek naar chatbots wint Strategische Communicatie Challenge

3 april 2019De redactie

De Strategische Communicatie Challenge 2019 van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) is gewonnen door Margot van der Goot (Universiteit van Amsterdam). Van der Goot mag €25.000 besteden aan een kwalitatief onderzoek met als doel diepgaand inzicht te krijgen in hoe consumenten klantenservice via een chatbot ervaren. Omdat het onderzoek naar desinformatie van Sander Hermsen (Hogeschool Utrecht) in samenwerking met Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie van Fontys in Tilburg en start-up DROG de jury ook erg aansprak, krijgen zij een extra stimuleringsprijs van €7.500 toegekend.

Winnaar Strategische Communicatie Challenge Margot 705x220.jpg

Margot van der Goot, die als onderzoeker verbonden is aan de Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), vertelt over haar onderzoek: "Chatbotcommunicatie is momenteel een hype. Het is zeer waarschijnlijk dat het contact tussen organisaties en consumenten in toenemende mate overgenomen zal worden door chatbots en virtuele assistenten. Deze vorm van communicatie is ook steeds toegankelijker voor het MKB. De tevredenheid van de consument wordt tot nu met name gemeten door kwantitatief onderzoek. Wat er mist is een diepgaand begrip van hoe consumenten deze communicatie ervaren. Dat wil ik door middel van kwalitatief onderzoek gaan uitzoeken."

Nepnieuws
Ook het onderzoek naar desinformatie van Hogeschool Utrecht (HU), Lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie van Fontys in Tilburg en start-up DROG sprak de jury vanwege het thema en de aanpak aan. Hermsen c.s. willen een educatie- en weerbaarheidsstrategie ontwikkelen voor het beter leren detecteren, omgaan met en ageren tegen nepnieuws. Door mensen te leren hoe trollenfabrieken te werk gaan, worden ze mogelijk weerbaarder voor desinformatie. "We willen uitzoeken of deze 'vaccinatiemethode' werkt." Hermsen vraagt zich af: "Worden mensen digitaal weerbaarder als je ze besmet met kennis over het creëren van desinformatie?" Hij is als senioronderzoeker Design en Gedragsverandering verbonden aan het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein van de Hogeschool Utrecht.

Diversiteit
Maar liefst zeven onderzoekers dienden een voorstel in en deden mee aan de pitch. Alleen al daardoor ontstond een interessante kennisuitwisseling tussen de pitchers, de jury en de Partners van het CSC. De jury had het zwaar door de diversiteit van de onderwerpen en de aanpak. Interessant is dat veel onderzoeksvoorstellen in lijn met de doelstelling van het CSC een combinatie van wetenschap en praktijk bevatten. In veel gevallen letterlijk door een samenwerkingsverband, zoals in het geval van Hermsen c.s., in andere gevallen door de thematiek: klimaattransitie of andere maatschappelijke issues. Een ander aspect dat opvalt, is het verschil in aanpak tussen hogescholen en universiteiten. Daarom is het mooi dat nu zowel een universiteit als een hogeschool gewonnen heeft. De komende tijd zullen alle onderzoekers binnen Logeion een podium krijgen om op die manier de verbinding tussen wetenschap en praktijk te stimuleren, zoals een verhaal in de Tweekly-nieuwsbrief.

Jury
De jury van de Strategische Communicatie Challenge bestond uit verschillende Partners van het CSC uit verschillende branches, namelijk Jan Jelle van Hasselt (bureau), Betteke van Ruler (Onderwijs & Onderzoek), Eric Lagerwey (corporate) en Frank Buskermolen (Onderwijs & Onderzoek). Daarnaast zat in de jury ook: André Manning (directeur Logeion), Celia Noordegraaf (bestuur Logeion) en Christian Burgers (hoogleraar Leerstoel Strategische Communicatie). Bij de bespreking van de twee UvA-voorstellen onthield Christian Burgers zich van commentaar en bij de bespreking van de HU-voorstellen deed Frank Buskermolen hetzelfde.

In het vakblad verschijnt op 14 juni een uitgebreid interview met Margot van der Goot.