Logo Zoeken

Noelle Aarts stopt als bijzonder Logeion-hoogleraar aan de UvA

12 juli 2017De redactie

Noelle Aarts stopt als bijzonder Logeion-hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (de ‘Logeion-leerstoel’). Aarts is met ingang van 1 september 2017 benoemd tot hoogleraar Socio-ecological Interactions aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Het combineren van beide banen is voor haar helaas niet mogelijk.

Noelle Aarts.jpg

Als bijzonder Logeion-hoogleraar heeft Noelle Aarts de wetenschap en beroepspraktijk van communicatie daadwerkelijk dichter bij elkaar gebracht. Aarts vervulde deze rol met verve sinds 1 november 2008. Dit deed zij aan de Universiteit van Amsterdam aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Het officiële afscheid vindt plaats na de zomer. Vanzelfsprekend zal Logeion deze periode op passende en feestelijke wijze afsluiten. Hierover volgt later meer informatie.

Over de Logeion-leerstoel en het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion
Logeion beoogt met de Logeion-leerstoel voor Strategische Communicatie een inspirerende uitwisseling en een productieve wisselwerking tussen de academische- en beroepswereld. Logeion laat hiermee zien belang te hechten aan het betrekken van de wetenschap bij de beroepspraktijk. De Logeion-leerstoel is verbonden aan het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion (CSC).

Het Centrum voor Strategische Communicatie Logeion is de plek waar de communicatiewetenschap en de praktijk elkaar ontmoeten. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren geven richting aan de verdere professionalisering van het vak communicatie. De activiteiten van het Centrum worden mogelijk dankzij een groot aantal partners vanuit de wetenschap en de praktijk. Het Centrum gaat in dialoog over het vervolg van de Logeion-leerstoel.