Logo Zoeken
Blog

Enter-the-firm bij Stichting Philadelphia: de kracht van een sociaal intranet

16 april 2024De redactie

In een tijd van nieuwe technologische vooruitgang, waarin MS Teams en andere systemen steeds belangrijker worden, ondergaat ook de rol van het intranet een transformatie. Het is niet langer alleen een platform voor informatieoverdracht, maar eerder een dynamische hub van connecties en samenwerking tussen collega's en de organisatie. In maart organiseerde de Logeion vakgroep Zorgcommunicatie in samenwerking met Philadelphia Zorg een inspirerende bijeenkomst over het sociaal intranet en de toekomst van interne communicatie.

Enter-the-firm-2.jpg

Tijdens deze bijeenkomst waren er 25 communicatieprofessionals aanwezig die kennismaakten met het sociaal intranet tijdens een Enter-the-firm bij Philadelphia.

Tijdens de eerste helft van de bijeenkomst, geleid door Joost Masmeijer, hebben we inzicht gekregen in de werking van PhilaNet. PhilaNet is het sociale intranet bij Philadelphia: een gepersonaliseerde online omgeving die toegang geeft tot informatie en applicaties binnen de organisatie. Een intranet die de binding tussen organisatie en haar medewerkers versterkt. Hier vind je niet alleen het laatste nieuws over de organisatie en collega’s, maar ook waardevolle informatie over protocollen en belangrijke inhoudelijke thema's. Zo is er ook gemakkelijk toegang (Single sign-on) tot verschillende systemen die het werk ondersteunen.

De tweede helft van de bijeenkomst was er een interactieve break-out sessie waarin communicatieprofessionals verschillende onderwerpen over een (sociaal) intranet bespraken. Tijdens deze sessie bespraken wij de verbinding die een sociaal intranet tussen collega’s versterkt. Hoe doet iedereen dat? Deze sessie brachten communicatieprofessionals samen om te brainstormen over de belangrijke zaken die een sociaal intranet tot een succes maken. Van het toegang bieden tot belangrijke systemen tot up-to-date blijven van het laatste nieuws binnen de organisatie.

Het resultaat? Een uitgebreide checklist, gedeeld met alle deelnemers, om hen te begeleiden en inspireren bij het creëren van een sociaal intranet.