Logo Zoeken
Whitepaper

Whitepaper 'Humor om te lachen' gelanceerd

26 maart 2024De redactie

Dit vierde deel van CSC Insights, een whitepaperreeks van het Centrum Strategische Communicatie, focust op de rol van humor en satire in communicatie en het publieke debat. Voor organisaties is hun publieke imago van groot (commercieel) belang en dit wordt zowel door als in de media gevormd. Hadden organisaties vroeger vooral te vrezen van onderzoeksjournalisten, in het veranderend medialandschap zijn er tal van actoren bij gekomen die de publieke opinie mede vormgeven. Denk aan influencers, maar zeker ook aan de rol van humoristen en satirici.

voorkant - mail lancering.jpg

Spotprenten en cabaretiers weten al langer een publiek te bereiken. Televisiesatire heeft maatschappelijke kritiek naar een nog groter publiek gebracht. In een versplinterend medialandschap weten satiremakers een groot publiek aan zich te binden. Daarbij is een deel van dit publiek niet de standaard-nieuwsconsument. Bekende Nederlandse voorbeelden zijn De Avondshow met Arjen Lubach en het Volkskrantblog De Speld.

De meest recente publicatie van het CSC gaat over de rol van satire en humor in communicatie en het publieke debat. In dit whitepaper CSC Insights IV delen vier communicatiewetenschappers de resultaten van hun onderzoek naar humor en satire. Daarnaast zijn communicatieprofessionals geïnterviewd over hun ervaringen met humor en satire. Hoogleraar Christian Burgers onderzocht samen met universitair docent Britta Brugman, universitair hoofddocent Mark Boukes en universitair docent Ellen Droog de rol van humor en satire in communicatie en het publieke debat. Zij schreven samen het whitepaper.

De whitepaperreeks is een initiatief van het Centrum Strategische Communicatie (CSC). Het CSC jaagt de verbinding tussen de communicatiewetenschap en de -praktijk aan. Want: de ontwikkeling van het communicatievak is gebaat bij een goede interactie tussen wetenschap en praktijk. De activiteiten van het CSC - zoals CSC Insights, maar ook bijvoorbeeld de bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie, de Strategische Communicatie Challenge en de CSC webinars - dragen daaraan bij. Op de website van Logeion vind je meer informatie over het CSC. Ook vind je de eerdere publicaties onder de noemer CSC Insights. 

Download de whitepaper 'Humor om te lachen?'